Statistiska centralbyrån, SCB

Sveriges folkmängd 31/12-2009, definitiva uppgifter: Invandring och många nyfödda gör Sveriges befolkning större

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 09:48 CET

Tack vare stora födelse- och invandringsöverskott ökade Sveriges befolkning med 84 335 personer till 9 340 682 under 2009. Invandringen fortsatte, liksom tidigare år, att öka men i minskad takt. Utvandringen minskade med 13 procent jämfört med 2008.

Invandringen, som nådde rekordnivåer under 2006, fortsatte att öka men i minskad takt. Bland de 102 280 invandrade (49 298 kvinnor och 52 982 män) fanns 168 medborgarskap representerade. Den största invandrargruppen var återvändande svenska medborgare följt av irakier, somalier och polacker. Invandringen av somaliska medborgare ökade med 70 procent medan invandringen av irakiska och polska medborgare sjönk med 29 respektive 26 procent jämfört med 2008.

Minskad utvandring till Storbritannien och USA

Utvandringen, som under förra året omfattade 39 240 personer (17 972 kvinnor och 21 268 män), minskade med 13 procent jämfört med 2008.  Som tidigare år var de populäraste utvandringsländerna Norge, Danmark och Finland följt av Storbritannien och USA. Bland dessa länder var det endast utvandringen till Danmark som ökade.

Utvandringen till Finland minskade med 5 procent medan utvandringen till Norge minskade med endast ett fåtal personer. Till Storbritannien och USA däremot minskade utvandringen med omkring 25 procent till respektive land. Bland utvandrarna var något fler utrikes födda, 57 procent mot 43 procent inrikes födda. Liksom tidigare år var det vanligast att de utrikes födda utvandrarna återvände till sina födelseländer medan de svenskfödda utvandrarna valde att flytta till våra nordiska grannländer eller till engelskspråkiga länder som Storbritannien och USA.

Flest nyfödda den 29 april

Under 2009 avled 46 388 kvinnor och 43 692 män, totalt 90 080 personer. Jämfört med 2008 har antalet avlidna minskat med 1,5 procent vilket motsvarar 1 369 personer. Under året avled 2,5 barn per 1 000 födda före sin ettårsdag. Något fler pojkar än flickor avlider under sitt första levnadsår. Samtidigt som nyfödda pojkar har en högre dödlighet föds alltid något fler pojkar än flickor. Under 2009 föddes 54 237 flickor och 57 566 pojkar, totalt 111 803 barn. Det är en ökning med 2 502 barn jämfört med 2008. Vanligaste födelsemånaderna var juli och augusti då över 10 000 barn föddes under respektive månad. Den dag under 2009 då flest barn föddes var den 29 april då 396 barn delade födelsedag. Minst antal barn (210 nyfödda) föddes på Luciadagen.

Nära 50 000 par gifte sig

Från den första maj 2009 kan personer av samma kön gifta sig och ingen kan längre ingå registrerat partnerskap i Sverige. Därmed sjönk antalet personer som registrerat partnerskap från 814 till 148 personer mellan 2008 och 2009. De som sedan tidigare ingått registrerat partnerskap kan med en anmälan till Skatteverket omvandla sitt partnerskap till äktenskap. Totalt gifte sig 48 033 par varav 774 var av samma kön och 47 259 var av olika kön. Bland de enkönade paren var 445 kvinnliga och 329 manliga. 56 procent av dem var sedan tidigare registrerade partners. Skilde sig gjorde 22 211 par med olika kön, inget enkönat par skilde sig. 224 partnerskap avregistrerades.

Färre blev svenska medborgare

Under 2009 blev 29 525 personer (16 326 kvinnor och 13 199 män) svenska medborgare, vilket innebär drygt 1 000 personer färre jämfört med 2008. Vanligast var det att personer med irakiskt medborgarskap fick svenskt medborgarskap. Sedan toppåret 2006, då nära 13 000 irakiska medborgare fick svenskt medborgarskap, har antalet sjunkit kontinuerligt till 3 180 under 2009.

Sorsele ökar i folkmängd efter 19 år av minskning

Under 2009 hade 146 kommuner en ökande befolkning och 143 kommuner en minskande folkmängd. Vännäs kommun var den enda kommunen med en oförändrad folkmängd. Trenden med folkminskning i framförallt mindre kommuner höll i sig även under 2009. Vissa undantag finns dock. Vår näst minsta kommun sett till folkmängden 2009, Sorsele, ökade sin folkmängd med 10 personer efter 19 år av folkminskning. Andra kommuner med ökande folkmängd, efter många års minskning, var Älvdalen och Finspång som efter 17 respektive 14 år av folkminskning ökade sin folkmängd med 1 respektive 144 personer.

Filipstad, Kramfors och Strömsund har i mer än 40 år upplevt en folkminskning. Under samma period har till exempel Ekerö, Halmstad, Huddinge, Håbo, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lund, Sollentuna, Strängnäs, Umeå, Vallentuna, Varberg, Vellinge, Värmdö samt Växjö haft en obruten folkökning.

Befolkningsförändringar i Sveriges kommuner 2009, för närmare information se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287538.aspx

Folkmängd och befolkningsförändringar 2004-2009, se statistik: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____287538.aspx

Definitioner och förklaringar

Antalet personer som ingått partnerskap kan vara udda eftersom statistiken endast avser personer folkbokförda i Sverige.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett före 2009, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2009 men redovisas inte som händelser under 2009. Detta medför att folkökningen inte är det samma som summan av födelseöverskott och flyttningsöverskott. Sveriges folkmängd den 31/12 2009 minskades med 428 personer till följd av händelser som inträffat före 2009, men som rapporterades under året.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

På vår webbplats finns en läns- och kommuntabell med folkmängden den 31 december 2009 och befolkningsförändringar under år 2009. Där finns också de mest efterfrågade tabellerna och diagrammen samt information om statistikens kvalitet och framställningssätt.

Nästa publiceringstillfälle
Den 11 mars publiceras ett pressmeddelande med ytterligare befolkningsstatistik för 2009.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro
Fax 019 - 17 69 42

Förfrågningar

SCB, enheten för befolkningsstatistik
Tfn 019 - 17 60 10
E-post befolkning@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.