Sport & Affärer

Sveriges främsta idrottskommuner 2016

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 22:21 CEST

Sveriges främsta idrottskommuner 2016

1. Karlstad
”Bra bredd- och elitidrottskommun. Väl utvecklat idrottspolitiskt program med ett tydligt folkhälsoperspektiv. Bra stödformer för aktiviteter för nyanlända flyktingar. Har bra träningsarenor för ungdomsidrott, men saknar arenor för vissa elitidrotter. Målsättning att vara Sveriges fjärde främsta eventkommun.”

2. Stockholm
”Bra elitidrotts- och eventkommun. Har ett mycket bra idrottspolitiskt program med tydliga mätbara målsättningar mot friskvård och hälsa. Har över 300 spontanidrottsytor. Har en bra eventstrategi och en i dag tydligare organisation för genomförande av större idrottsevent. Begränsad integrationsverksamhet.”

3. Linköping
”Kommunen har under de senaste åren gjort två specifika satsningar, ett Breddmiljonkoncept med inriktning mot integration, parasporter och jämställdhet och en Fotbollsfond för unga tjejer. Tillgången på träningslokaler för ungdom och motionsidrott är inte tillräcklig, fem nya idrottshallar och en ny simhall byggs inom en femårsperiod. Kommunen har 340 spontanidrottsytor.”

4. Göteborg
”Har länge arbetat med idrotten som verktyg för en förbättrad folkhälsa. Obalans när det gäller ungdomsidrottens behov av tider i inomhushallar och på fotbollsplaner. De senaste årens kraftiga utbyggnad är inte tillräcklig och därför stöttar kommunen utvecklingen av föreningsägda anläggningar. Stark elitidrottskommun och eventkommun.”

5. Växjö
”Bra organiserad spontanidrott med integrationsfokus. Har ett brett fritidspolitiskt program med bra ekonomiska stödformer. Marknadsför Arenastaden för att attrahera fler internationella och nationella event. Har behov av fler sporthallar, politiska riktlinjer finns för hur de 70 spontanidrottsplatserna ska öka i antal. Bra idrottsrelaterad högskoleutbildning.”

6. Malmö
7. Västerås
8. Umeå
9. Uppsala
10. Luleå
11. Solna
12. Jönköping
13. Halmstad
14. Östersund
15. Falun
16. Helsingborg
17. Örebro
18. Kalmar
19. Lund
20. Norrköping
21. Eskilstuna
22. Gotland
23. Kristianstad
24. Lidingö
25. Haninge

Läs mer om städerna samt motiveringar och kriterier

Under dagen presenterades även tre specialpriser:

Sveriges främsta breddidrottskommun
1. Eskilstuna
2. Malmö
3. Halmstad

Sveriges främsta elitidrottskommun
1. Åre
2. Leksand
3. Karlstad

Sveriges främsta evenemangskommun
1. Stockholm
2. Göteborg
3. Solna