Miljödepartementet

Sveriges gröna investeringar i utvecklingsländer ska förbättras

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 14:04 CET

Energimyndigheten får i uppdrag av regeringen att förbättra och säkerställa klimatnyttan av Sveriges gröna investeringar i utvecklingsländer, med Clean Development Mechanism (CDM).

Clean Development Mechanism är ett instrument inom ramen för Kyoto-protokollet för att investera i klimatåtgärder i utvecklingsländer och kostnadseffektivt åstadkomma minskade klimatutsläpp.

- Gröna investeringar i andra länder är ett effektivt sätt att bidra till nödvändig hållbar utveckling i U-länder och snabbt minska utsläppen. Det regeringen nu vill säkerställa är att det inte ska finnas någon svaghet i våra investeringar, utan att åtgärderna är sådana som annars inte skulle ha vidtagits och att de bidrar till hållbar utveckling, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Sverige ska gå före med klimatinsatser på hemmaplan, men det räcker inte med åtgärder här i Sverige. Användandet av gröna investeringar är en viktig del av det internationella ansvaret som präglar svensk klimatpolitik. Men då är det också viktigt och självklart för regeringen att säkerställa att systemet fungerar som avsett. Det är det uppdraget Energimyndigheten nu får, säger Andreas Carlgren.

Energimyndigheten fick i Regleringsbrevet för 2011 uppdrag att titta på svenska klimatinvesteringar utomlands, och det uppdraget förtydligas nu. Energimyndigheten ska redovisa en analys av hur klimatinvesteringarna bör fördelas över tiden och en utgångspunkt ska vara att resulterande minskningar utgör en del av den svenska måluppfyllelsen. Analysen innefattar även hur en skärpning av EU:s klimatmål påverkar förutsättningarna och utrymmet för flexibla mekanismer.

I uppdraget ska Energimyndigheten lägga stor vikt vid att redovisa hur myndigheten avser att bidra till att förbättra mekanismernas effektivitet med bibehållen miljönytta, särskilt när det gäller att säkerställa att åtgärderna annars inte skulle ha gjorts. Regeringen har lagt särskild vikt vid att investeringarna ska kunna ske i allt fler länder och leda till hållbar utveckling. Myndigheten ska också redovisa hur man avser att utveckla rapportering och uppföljning av projektens utsläppsminskningar och kostnader.

Bakgrund – exempel på pågående bilaterala CDM-projekt
• Benin: Solenergianläggning på 20 MW i Tempégré i nordvästra Benin. Ersätter el producerad av fossila bränslen. tas i drift under 2011.
• Indien: Biobränsleeldat kraftverk i Tamil Nadu, 18 MW. Vidrar både till förnybar elproduktion och nya jobb i regionen.
• Malaysia: Småskalig vattenkraft i Selangorprovinsen. Innefattar byggandet av ett småskaligt vattenklraftverk, utan dammbygge. Minskar CO2-utsläppen med 10 000 ton per år.
• Mauritus: En vindkraftpark på 18 MW i Plaine de Roches på nordöstra Mauritius. Det blir den första vindkraftparken på ön och motsvarar 30 000 ton minskade CO2-utsläpp per år.
• Rwanda: Vattenrening med hjälp av solenergi. Ersätter ved som används för att rena vatten genom kokning, och minskar därmed landets användning av biomassa på ett icke hållbart sätt.
• Tanzania: Ett småskaligt vattenkraftverk vid floden Mwenga, som ska leverera el till en tefabrik i området. Ger utsläppsminskningar på cirka 14 000 ton CO2 årligen.