DGE Mark och Miljö

Sveriges hetaste hållbarhetsprofil vinterpratar hos DGE i Malmö

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2017 11:18 CET

Du känner väl till FN:s 17 mål för hållbar utveckling?

I september 2015 enades världens ledare om en ny agenda för hållbar utveckling; Agenda 2030. Agendan omfattar 17 globala mål för en hållbar utveckling med 169 delmål som tillsammans uttrycker en enastående ambitiös och omdanande vision för världen, där hållbarhetsdimensionerna balanseras på ett nytt och mer integrerat sätt än tidigare. Målen omdefinierar begreppet hållbarhet i grunden.

Den 18 januari kl 10.00 bjuder DGE på ett seminarium med efterföljande lunch med Sveriges hetaste hållbarhetsprofil Parul Sharma på Media Evolution City i Malmö. Parul Sharma är Head of CSR Compliance på Advokatfirman Vinge, författare och ordförande i regeringens delegation för Sveriges genomförande av målen. Hon kommer att dela med sig av delegationens arbete och slutsatserna från den delredovisning som presenterats under hösten. Hur påverkar målen oss i Sverige? Vad innebär de i praktiken? Det kommer även finnas gott om tid att lyfta dina hållbarhetsfunderingar med Parul och övriga deltagare. Missa inte denna möjlighet!

Om du är intresserad att delta kontakta Nan Kjellberg på 0734-17 10 23 eller nan.kjellberg@dge.se eller boka din plats här. Begränsat antal platser.

För mer info se även www.dge.se.

DGE är ett konsultföretag inom miljöområdet med starkt engagemang för kunder, medarbetare och vår omvärld. Med specialistkunskap och ett arbetssätt präglat av flexibilitet och närhet till våra kunder kan vi effektivt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

Kontakta oss på Epost info@dge.se eller Tel 0771 48 00 48