Islamiska Förbundet i Sverige

Sveriges Imamråd arrangerar 3:e imamkonferensen med temat "Fasta principer och dynamik i islam"

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2012 09:00 CEST

Vad kan vi lära oss av det uppmärksammade avsnittet "Imamernas råd" som i våras visades av TV-programmet Uppdrag Granskning? Det är en av de frågeställninarna som i helgen kommer att diskuteras på en internationell nivå under den 3:e imamkonferensen, som arrangeras av Sveriges Imamråd i samarbete med Islamiska Förbundet i Sverige, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige och Ibn Rushd Studieförbund.

TV-programmet "Imamernas råd"  var långt ifrån objektivt och använde sig av bedrägliga inspelningsmetoder med dold kamera och omfattande klippning och redigering, samt ställde missledande frågor till imamerna. Men man måste också erkänna att programmet exponerade vissa fel och brister som bör åtgärdas, samt väckte viktiga frågor som muslimska företrädare kanske inte tidigare suttit ned och diskuterat igenom tillräckligt.

Imamkonferensen har bjudit in en elit av lärda och tänkare från olika länder för att ta upp en diskussion med våra imamer och familjerådgivare. Förhoppningsvis kommer vi att hinna diskutera alla de här frågorna, nå samförstånd och komma med lösningar och förslag som leder till ökad förståelse och medvetenhet hos muslimska företrädare.

Vi hoppas att den här konferensen skall bli ett uppriktigt tillfälle att gemensamt öka vår förståelse, samt klargöra Islams ståndpunkt i viktiga frågor. Genom konferensen hoppas vi komma fram till en gemensam bättre insikt, gå till botten med viktiga frågor och hitta de bästa metoderna för att främja en god integration och ett positivt bidrag till det svenska samhället.

Förutom ett 50-tal imamer från Sveriges olika städer deltar en rad framstående internationella gäster däribland:

  • Sheikh Hussein Mohammed Halawa från Irland, generalsekreterare för European Council of Fatwa and Reasearch (ECFR), 
  • Abdallah Ben Mansour från Frankrike, styrelseledamot i Union des organisations islamiques de France samt en av grundarna för Federation of Islamic Organizations in Europe (FIOE), 
  • Sheikh Dr. Muhammad Ayash al-Kubaisi från Qatar, professor i sharia (islamisk lag) i Qatar University och 
  • Dr. Muhammed El- Hawari från Tyskland, styrelseledamot i European Council of Fatwa and Reasearch.

Civil- och bostadsminister Stefan Attefall samt ansvarig för trossamfundsfrågor kunde tyvärr inte närvara under helgens Imamkonferens men inför nästkommande konferensen deltar han gärna och passade även på att skicka en hälsning till konferensdeltagarna.


_________________________________________________________________

Islamiska Förbundet i Sverige är en rikstäckande ideell organisation som grundades 1981. Vi arbetar utifrån en islamisk tro och andlighet som behandlar livets olika skeden samtidigt som vi arbetar med att stärka och utveckla villkoren för den svenska muslimska medborgaren i samhället. För att delta i trons djupaste frågor ägnar sig IFIS mycket åt kultur som gemenligen väcker människans existentiella frågor. Oavsett bakgrund på den svenska och muslimska medborgaren strävar vi efter att frånse skiljaktigheter i idéläror och istället eftersträva det omistliga värdet av broder- och systerskapet. Vi föredrar jämväl att samverka med samhället utifrån ett medborgarperspektiv som inkluderar och på inga villkor exkluderar och förkastar därmed all form av våld, överdrift och extremism. IFIS arbetssätt jobbar för att främja dialog och idéutbyte med andra religiösa samfund och församlingar i Sverige. Därför följer IFIS de lärdas motto ”att samarbeta i det som vi har gemensamt med varandra, och ge förlåtelse åt varandra i det som skiljer oss”. Denna medelväg utgör Ahl al-Sunna wa al-Jama’as väg i fotspår av profeten Muhammed, Allahs frid och välsignelser över honom och hans följeslagare.

Följ gärna oss på Facebook och Twitter!

_________________________________________________________________