Försvarsdepartementet

Sveriges individuella partnerskapsprogram IPP för åren 2006 - 2007 inom ramen för partnerskap för fred

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 13:06 CEST

Regeringen har idag godkänt Sveriges individuella partnerskapsprogram (IPP) för åren 2006 - 2007, avseende svenskt deltagande i Partnerskap för fred (PFF) och uppdrar åt följande myndigheter att verka inom i IPP angivna samarbetsområden:

Rikspolisstyrelsen, Folke Bernadotte Akademien, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Styrelsen för psykologiskt försvar, Kustbevakningen, Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Socialstyrelsen, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Statens jordbruksverk, Livsmedelsverket, Statens strålskyddsinstitut, Statens kärnkraftsinspektion, Lantmäteriverket, Post- och telestyrelsen, Banverket, Vägverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Statens energimyndighet, Verket för Näringslivsutveckling, Svenska kraftnät


Kontakt:
Toni Eriksson
Pressekreterare
08-405 25 15
070-227 92 12
toni.eriksson@defence.ministry.se

Dennis Abrahamsson
Pressassistent
08-405 25 30
dennis.abrahamsson@defence.ministry.se

Militärsakkunnig
Björn Nilsö
08-405 25 78