Folk och Försvar

”Sveriges insats i Afghanistan” - ett seminarium arrangerat av Folk och Försvar tillsammans med Utrikespolitiska Föreningen

Pressmeddelande   •   Mar 20, 2006 12:59 CET

Sverige tog över ansvaret för ”Provincial Reconstruction Team” (PRT) i norra Afghanistan den 15 mars. PRTs syfte är att stödja den afghanska regeringen i uppbyggnadsprocessen, gällande säkerhet och förutsättningar för infrastruktur, regionalt och lokalt styre samt för polis och rättsväsende.

Program

13.00-13.20 Introduktion
Staffan Telland, UF och Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och Försvar

13.20-14.00 Afghanistan – en demokrati i utveckling
Christer Persson, Svenska Afghanistankommittén (SAK)

14.00-14.40 Provincial Reconstruction Team Mazar-e-Sharif
Anna-Karin Holm Ericson, UD och överstelöjtnant Mattias Ardin, Försvarsmakten

14.40-15.00 Kaffe och smörgås serveras

15.00-16.00 Sveriges insatser i Afghanistan
Debatt: Alice Åström (v) och Cecilia Wigström (fp)
Moderator: Lars Ekeman

För mer information kontakta Karin Bengtsson, Folk och Försvar, tel: 08-613 49 24 eller 0704-914284, karin.bengtsson@folkochforsvar.se.