Svenska kyrkan

Sveriges interreligiösa råd: Religionsfriheten attackeras

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2014 07:00 CET

Uttalande av Sveriges interreligiösa råd i anslutning till Interfaith Harmony Week

"Skändning av och hatbrott mot moskéer, kyrkor och judiska institutioner som nyligen uppmärksammats i media, speglar den ökade fientligheten mot troende människor som förekommer i Sverige. Vi upplever att det är själva religionsfriheten och yttrandefriheten som attackeras. Att bevara och förstärka dessa centrala mänskliga rättigheter är mycket angeläget.

I anslutning till UN Interfaith Harmony Week vill Sveriges interreligiösa råd uppmana till effektivare skydd och försvar av religions- och trosfrihet. Den senare tidens händelser visar att det nazistiska hakkorset blivit en symbol för religiös intolerans, främlingsfientlighet och rasism. Flertalet av de flyktingar som kommit till Sverige under senare år har ofta flytt undan förföljelse på grund av religion. I grunden står religion för samhörighet och fred, men utnyttjas och missbrukas gång på gång som maktmedel i politiska konflikter.

Sveriges interreligiösa råd fungerar som en mötesplats för religiösa ledare och vill utgöra en enad röst gentemot antisemitism, islamofobi och all annan religionsfientlighet i Sverige. I ett demokratiskt samhälle har alla skyldighet att försvara religionsfriheten och därför uppmanar vi både myndigheter och allmänheten att öka sina ansträngningar att tillsammans förhindra attacker mot religions- och trosfriheten."

Se uttalandet i sin helhet med namnteckningar, som relaterat dokument nedan.


World Interfaith Harmony Week är en av FN utlyst vecka som firas över hela världen den första veckan i februari varje år. I Sverige firas denna vecka åtminstone i Stockholm. Där planeras evenemang av Interreligiöst Fredsforum, vilket brukar gå under namnet ”Ljus på Medis” och inkludera en interreligiös ljusmanifestation på Medborgarplatsen. För mer information, se Interreligiöst Fredsforums Facebooksida.
---------------------
Sveriges Interreligiösa Råd bildades i samband med ärkebiskopens klimatkonferens Interfaith Climate Summit. Rådet samlar representanter för i Sverige representerade religioner, ca 4 gånger per år, för samtal om gemensamma frågor, t ex religionsfrihet och fredsfrågor.