Naturskyddsföreningen

Sveriges klimatarbete kan kortslutas

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:05 CEST

Regeringen har ännu inte, mindre än två veckor före valet, gett besked om vad som ska hända med de nationella utsläppsrätter som Sverige kan sälja vidare, eftersom våra utsläpp minskat med 10 procent sedan 1990. Det avslöjar tidningen Sveriges Natur.
─ Med ett enda penndrag kan Reinfeldt och Borg ta bort alla ansträngningar som svenskarna gjort för klimatet sedan 1990, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare.


I det så kallade Kyotoavtalet kom flertalet av världens länder överens om att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, s k växthusgaser. Varje land fick ett mål och om landet klarar målet, kan de nationella utsläppsrätterna som inte utnyttjats säljas till länder som inte klarat sina egna mål.

Prognosen är att Sverige, jämfört med 1990, kommer att ha minskat utsläppenmed mellan 10 och 12 procent 2012, när avtalet går ut. Det är betydligt mer än den 4 procents ökning som vi fick rätt till enligts EU:s klimatbeslut. Det betyder att Sverige har rätt att sälja utsläppsrätter till andra länder, rätter som kan vara värda miljarder.

– Om de säljs, innebär det att alla människors avsträngningar – alla som cyklat istället för att ta bilen, alla som installerat värmepumpar, kommuner som köpt biogasbussar, villaägare som gått över till fjärrvärme istället för olja – alla de här ansträngningarna blir förgäves, eftersom något annat land kommer att kunna släppa ut den koldioxid som svenskarna undvikit, säger Svante Axelsson.

Regeringen har inte lämnat besked om den vill riva sönder utsläppsrätterna eller sälja dem. De rödgröna partierna har deklarerat att de kommer att annullera utsläppsrätterna om de kommer till makten.

Ett land som enligt prognoserna inte klarar att nå sitt mål och som är intresserat av att köpa utsläppsrätter är Norge.

– Jag förstår inte varför vi inte kan få ett enkelt rakt besked från regeringen i denna självklara fråga. Det vore oerhört provocerande om regeringen sålde ut svenska folkets klimatarbete till t ex norrmännen för att få några miljarder till statskassan, istället för att Norge fixar sina utsläpp på egen hand. Vi riskerar att hamna tillbaka på ruta ett och våra stolta utsläppsminskningar blir bara ett nollsummespel, säger Svante Axelsson.

Läs artikeln i Sveriges Natur:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/artikel-utslappsratt-sn.pdf

För frågor kontakta:
Svante Axelsson, generalsekreterare 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Eva-Lena Neiman, tf presschef 070-794 04 07
eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se


Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00