Dalsjöfors Kött AB

Sveriges köttföretag avser att bilda en ny branschorganisation för ökat samarbete, påverkan och effektivitet

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 18:01 CEST

Det är dags att samordna och därmed stärka de svenska köttföretagen inom branschgemensamma och konkurrensneutrala områden för att på ett mer effektivt sätt kunna möta aktuell marknadssituation i Sverige.

- Med Sveriges Köttföretag vill vi stärka de svenska köttföretagen genom att samla och aktivt driva viktiga frågor för branschen, men också öka samarbetet med såväl de svenska djurproducenterna och LRF, säger Göran Holm, VD för HKScan Sweden.

Tillsammans med svenska animalieproducenter ska branschorganisationen Sveriges Köttföretag bidra till att stärka de svenska djurproducenternas konkurrenskraft. LRF är fortsatt en viktig samarbetspart för att påverka politik, lagstiftning och andra förutsättningar för animalieproduktionen i Sverige.

- En samlad branschorganisation för slakterierna kan aktivt bidra till utvecklingen av svensk animalieproduktion, säger Johan Andersson, VD för KLS Ugglarp.

KLS Ugglarps, HKScan Sweden och Avelspoolen med ingående slakterier har idag undertecknat en avsiktsförklaring där parterna avser att omgående påbörja arbetet med bildandet av Sveriges Köttföretag. Konkurrensrättslig granskning av den planerade verksamheten kommer att göras.

- Det är ett stort steg att slakterierna nu startat en process för att skapa en gemensam och öppen organisation för att driva branschens frågor på ett tydligt sätt, säger Hans Agné, VD för Avelspoolen.


För mer information kontakta:

Göran Holm, VD HKScan Sweden, tfn: 0706-57 00 34

Hans Agné, VD Avelspoolen, tfn: 0705-48 30 01

Johan Andersson, VD KLS Ugglarps AB, tfn: 0706-29 40 20

Magnus Lagergren, VD Dalsjöfors Kött, tfn: 0702-55 52 35

Cato Gustafsson, VD Skövde Slakteri, tfn: 0706-41 14 99


 

Dalsjöfors Kött AB  livsmedelsföretag med produktion i Dalsjöfors och Göteborg. Företaget har en omsättning på 1 200 miljoner SEK och 300 medarbetare. Produktionen består av slakt, styckning, förädling och paketering av färskt svenskt kött och arbetar enbart med svenska produkter. Med hjälp av duktiga producenter och en god yrkeskunskap har Dalsjöfors ca 10% av den svenska marknaden av slakt och styckning av nöt och fläsk. Dalsjöfors Kött är en rikstäckande köttleverantör som samarbetar med alla de stora livsmedelskedjorna både på konsument förpackade produkter under eget varumärke och råvaror till kedjornas egna märkesvaror.

Dalsjöfors Kött är ett företag med kunden och medarbetarna i centrum. Vi arbetar för långsiktighet, kundfokus, delaktighet och lönsamhet. 

Vår vision är, att vara Sveriges ledande företag inom köttkategorin med en tydlig svensk profil.