Upplands Väsby kommun

Sveriges kommuner får underbetyg i medborgarnas möjlighet att påverka i planfrågor.

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2012 08:44 CET

Knappt varannan svensk, 46 procent, tycker att den egna kommunen är bra på att skapa möjligheter till dialog om den framtida markanvändningen i Sveriges kommuner. Det visar en ny Sifoundersökning som genomförts på uppdrag av Upplands Väsby kommun.

Nio av tio svenskar, 93 procent, tycker däremot att det är viktigt att den egna kommunen skapar möjligheter för invånarna till dialog och delaktighet när det gäller vad som ska göras med olika markområden, till exempel om det ska byggas bostäder eller arbetsplatser eller om marken ska användas till friluftsliv.

– Det räcker inte att bara följa plan- och bygglagens krav genom att ställa ut detaljplaner och översiktsplaner i kommunhuset, det visar inte minst debatten om Slussen. Verklig delaktighet kräver att dialogen börjar redan innan arkitekterna satt pennan till pappret, säger Johannes Wikman, kommunikationsstrateg på Upplands Väsby kommun.

Under de senaste åren har Upplands Väsby kommun tagit initiativ till flera nyskapande former för medborgardialog. Den nya Sifoundersökningen är framtagen som ett led i kommunens arbete med att sprida erfarenheterna till andra kommuner.

– Formerna för dialog i kommunala planprocesser behöver förnyas. Exempelvis kan man hålla workshop i ett köpcentrum, där boende, företag och andra intressenter kan lyfta upp problem, lösningar och visioner, säger Fredrik Drotte, planchef på Upplands Väsby kommun.

Fakta: Upplands Väsbys medborgardialog i planprocesser

  • I planeringen av det omdebatterade projektet Väsby Sjöstad användes Community Planning, en internationellt utarbetad metod där kommunens invånare bjuds in till dialog.
  • Samtidigt pågår Väsby Labs, en unik stadsbyggnadsprocess som involverar Väsbybor, byggbolag, markägare och näringsliv i dialog om olika projekt i kommunen.
  • Under 2011 invigdes Väsby Nya Gymnasiums nya lokaler i kunskapscentret Messingen. Skoleleverna var med på ett tidigt stadium i arbetet med att utforma byggnaden.

Sifoundersökningen
Sifoundersökningen genomfördes den 12-18 januari 2012. 1 000 personer i hela Sverige fick två frågor: ”Kommunerna ansvarar för vad som ska göras med olika markområden, till exempel om det ska byggas bostäder eller industrier, eller om marken ska användas till jord- och skogsbruk eller friluftsliv. Hur bra tycker du att din kommun är på att skapa möjligheter för kommuninvånarna till dialog och delaktighet om dessa frågor?” Mycket bra: 5 procent. Ganska bra: 41 procent. Varken bra eller dålig: 28 procent. Ganska dålig: 11 procent. Mycket dålig: 6 procent. Tveksam, vet ej: 9 procent. ”Hur viktigt tycker du att det är att din kommun skapar möjligheter för kommuninvånarna till dialog och delaktighet i dessa frågor?” Mycket viktigt: 58 procent. Ganska viktigt: 35 procent. Varken viktigt eller oviktigt: 4 procent. Ganska oviktigt: 1 procent. Mycket oviktigt: 1 procent. Tveksam, vet ej: 1 procent.

Siforesultatet i sin helhet bifogas.

För mer information:
Johannes Wikman, kommunikationsstrateg, Upplands Väsby kommun
08-590 977 67, 073-910 47 67, johannes.wikman@upplandsvasby.se

Fredrik Drotte, planchef, Upplands Väsby kommun
08-590 979 71, 073-910 49 71, fredrik.drotte@upplandsvasby.se