Miljöbarometern AB

Sveriges kommuner miljörankade – Så bra är din kommun

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 02:55 CEST

Eskilstuna hamnar i topp i 2012 års miljörankning. På andra och tredje plats kommer Örebro och Malmö. Det står klart när Miljöaktuellt presenterar resultatet från sin årliga undersökning av kommunernas miljöarbete. Hela undersökningen ”Sveriges Miljöbästa kommun” är tillgänglig på webben via verktyget Miljöbarometern.

Det är fjärde gången som tidningen Miljöaktuellt miljörankar alla Sveriges 290 kommuner. Undersökningen baseras bland annat på Miljöaktuellts egen enkät, som hela 96 % av kommunerna svarat på.

Årets miljöbästa kommun Eskilstuna har klättrat 19 placeringar sedan förra året och kommunalrådet Magnus Johansson (MP) som är ansvarig för kommunens miljöarbete kommenterar resultatet:
”Det här är sanslöst roligt att höra”. Han fortsätter: ”Alla politiska företrädare har haft ett genuint intresse för hållbarhet. Helst vill vi göra allt på alla områden, men det går ju inte. Därför har vi valt att prioritera vissa saker, bland annat grön omställning som fått egen budget”.

Kommunrankningen har tagits fram i samarbete med bland annat Boverket, Energimyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, SKL och forskaren Christel Cederberg. Enkäten har kompletterats med underlag från andra organisationer som granskat kommunernas miljöarbete, bland annat Ekomatcentrum, Gröna Bilister och Håll Sverige Rent. Resultatet redovisas i samarbete med Miljöbarometern – IT-verktyget för miljöredovisning.

”Den rekordhöga svarsfrekvensen i kombination med att vi utvecklat enkäten med nya relevanta frågeställningar gör att vi faktiskt vågar påstå att vi ”sållar agnarna från vetet”. Eskilstuna är verkligen en av Sveriges Miljöbästa kommuner”, säger Mikael Salo, tidningen Miljöaktuellts chefredaktör.

Syftet med rankningen är att få en årlig mätning på tillståndet i kommunerna men är också ett sätt att lyfta fram goda exempel och motivera dem som hamnat på efterkälken.

Hela undersökningen ”Sveriges Miljöbästa kommun” är tillgänglig på webben via verktyget Miljöbarometern. Där kan du hitta resultatet från din kommun eller följa utvecklingen fråga för fråga. Det går också att se vilken kommun som är bäst i varje län och i varje kommungrupp.

Tio i topp
Antal poäng av 35 möjliga anges inom parentes.

1. Eskilstuna (28,55)
2. Örebro (28,07)
3. Malmö (27,37)
4. Helsingborg (26,77)
5. Stockholm (26,69)
6. Göteborg (26,47)
7. Upplands Väsby (25,98)
8. Lund (25,94)
9. Växjö (25,11)
10. Uppsala (24,57)

Bäst i varje län
Antal poäng av 35 möjliga anges inom parentes.

AB: Stockholms län: Stockholm (26,69)
C: Uppsala län: Uppsala (24,57)
D: Södermanlands län: Eskilstuna (28,55)
E: Östergötlands län: Linköping (24,31)
F: Jönköpings län: Jönköping (22,45)
G: Kronobergs län: Växjö  (25,11)
H: Kalmar län: Kalmar (24,23)
I: Gotlands län: Gotland (17,75)
K: Blekinge län: Karlskrona (18,46)
M: Skåne län: Malmö (27,37)
N: Hallands län: Falkenberg (23,15)
O: Västra Götalands län: Göteborg (26,47)
S: Värmlands län: Karlstad (24,35)
T: Örebro län: Örebro (28,07)
U: Västmanlands län: Västerås (22,41)
W: Dalarnas län Smedjebacken (20,22)
X: Gävleborgs län: Sandviken (18,46)
Y: Västernorrlands län: Sundsvall (23,51)
Z: Jämtlands län: Östersund (23,52)
AC: Västerbottens län: Umeå (23,90)
BD: Norrbottens län: Boden (22,51)

Bäst i varje kommungrupp

Storstäder: Malmö
Förortskommuner till storstäderna: Upplands Väsby
Större städer: Eskilstuna
Förortskommuner till större städer: Trosa
Pendlingskommuner: Sigtuna
Turism- och besöksnäringskommuner: Lysekil
Varuproducerande kommuner: Askersund
Glesbygdkommuner: Nordmaling
Kommuner i tätbefolkad region: Falköping
Kommuner i glesbefolkad region: Boden

Här kan du se resultatet för din kommun
http://miljoaktuellt.miljobarometern.se

För mer information, kontakta:

Om kommunrankningen:
Mikael Salo, chefredaktör, Miljöaktuellt
Tel. 073-399 33 98
mikael.salo@idg.se

Om Miljöbarometern:
Mikael Lindell, grundare Miljöbarometern AB
Tel. 073-704 33 11
mikael.lindell@miljobarometern.se
miljobarometern.se

Miljöbarometern: IT-verktyg för miljöredovisning på webben

Miljöbarometern är det digitala verktyget för kommuner och organisationer som vill redovisa sitt miljö- eller hållbarhetsarbete på webben. Med hjälp av Miljöbarometern kan man enkelt följa upp och redovisa mål, nyckeltal och åtgärder. Syftet med verktyget är att förenkla det miljöstrategiska arbetet och öka insynen och delaktigheten i miljömålsarbetet.

Miljöbarometern Sverige AB | miljobarometern.se | 08-41 00 40 41