Sveriges Kommuner och Landsting

”Sveriges Kommuner och Landsting” – ett kraftcentrum i svenskt samhällsliv

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 17:06 CEST

Sveriges Kommuner och Landsting är namnet på det nya förbundet som samlar landets kommuner, landsting och regioner. Det beslutade Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet i dag på sina extrakongresser.

Under Landstingsförbundets och Svenska Kommunförbundets kongresser förra året togs beslutet att bilda ett nytt gemensamt förbund för kommuner, landsting och regioner. I dag har förbunden hållit extrakongresser för att besluta om namn och stadgar för det nya förbundet. Från och med den 1 januari 2005 finns ett nytt gemensamt förbundskansli. Styrelsen för det nya förbundet väljs i februari 2007.

– Sveriges Kommuner och Landsting blir med samtliga kommuner, landsting och regioners tyngd ett kraftcentrum i svenskt och europeiskt samhällsliv. Det nya förbundets roll är att vara en aktiv intresseskapare, modig opinionsbildare och en dynamisk arbetsgivarorganisation, säger Lars Isaksson, ordförande i Landstingsförbundet och Ilmar Reepalu, ordförande i Svenska Kommunförbundet.

–Det nya förbundet ska ha den lokala och regionala demokratin som utgångspunkt. En huvuduppgift är att utveckla kommunal självstyrelse med stort handlingsutrymme och stark medborgerlig förankring. Många frågor och intressen är gemensamma för kommuner, landsting och regioner. Bland förbundets viktigaste uppgifter ingår att främja och utveckla lokal och regional samverkan, säger Lars Isaksson och Ilmar Reepalu.

– Sveriges Kommuner och Landsting ska bidra till en vitaliserad demokrati med tydlig ansvarsfördelning mellan samhällsnivåerna, avslutar Lars Isaksson och Ilmar Reepalu.