Digidel 2013

Sveriges kommuner och landsting går med i kampanjen Digidel 2013 – för digital delaktighet

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2012 11:38 CET

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, blir idag partner i kampanjen Digidel 2013, som vill att ytterligare 500 000 svenskar ska bli digitalt delaktiga före utgången av 2013.

Som partner i Digidel 2013 kommer SKL att uppmuntra sina medlemmar till insatser så att fler personer ska lära sig använda Internet och digitala tjänster.

I Governos rapport ”Nyttan av digital delaktighet – ett producentperspektiv” berättar SKL i en intervju att det knappast finns några tjänster som förlorar på att digitaliseras i längden.

Rapporten slår fast att en ökad digital delaktighet ger fler människor bättre förutsättningar att påverka samhället. Om fler använder Internet ökar också möjligheterna att rationalisera, höja servicen och att skapa attraktiva kommunala arbetsplatser.

Idag används inte Internet av drygt 1,3 miljoner vuxna svenskar, enligt rapporten ”Svenskarna och Internet, 2011”. 

-       Att SKL går med i Digidel ger kampanjen bättre förutsättningar att nå målet att ytterligare en halv miljon svenskar ska börja använda Internet. Vi är glada över att samarbetet med SKL ger oss ökade möjligheter att nå ut till kommuner och landsting, som är centrala aktörer i arbetet för digital delaktighet, säger Christine Cars-Ingels, kanslichef Digidel 2013.

Om Digidel 2013
Digidel 2013 är en kampanj för digital delaktighet som verkar för att alla ska våga, vilja och kunna använda Internet. Idag består nätverket av över 230 partners (organisationer) och ett trettiotal eldsjälar (privatpersoner) som alla gör insatser för digital delaktighet genom utbildning, kunskap, support och/eller medel för att driva kampanjen. Mer om Digidel kan du läsa på www.digidel.se

Kampanjen Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige. Vi vill att alla ska våga, vilja och kunna ta del av samhällets digitala tjänster.

Kampanjens mål är att med gemensamma krafter få ytterligare minst 500 000 svenskar att börja använda Internet innan utgången av år 2013. Vi vill även bidra till att de som redan är på nätet blir än bättre på att ta tillvara möjligheterna som Internet erbjuder för att underlätta vardagssysslor, vara delaktig i samhällsutvecklingen, få en bättre vård och omsorg, större möjlighet till arbete och en bättre utbildning.

Digidels kansli hittar du hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) på Ringvägen 100,  Stockholm. 

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en av huvudfinansiärerna för Digidel 2013 och bidrar med betydande insatser för digital delaktighet genom att finansiera Digidelwebben www.digidel.se, Digidels kansli samt avsätter medel ur Internetfonden för nydanande projekt inom digital delaktighet.