TeleComputing Sweden AB

Sveriges Kommuner och Landsting outsourcar IT till TeleComputing

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:31 CET

Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat ett 3-årigt avtal med TeleComputing som övertar ansvaret för drift, utveckling och underhåll av de lokala datanäten samt för leverans av IT-stöd till organisationens 450 användare i Sverige och Bryssel. Avtalet innebär en viktig inbrytning på den offentliga sektorn för TeleComputing i Sverige. Det initiala ordervärdet uppges till närmare
12 Mkr.

För TeleComputing innebär avtalet ett viktigt insteg på den offentliga sektorn. TeleComputing har de senaste åren haft en mycket god tillväxt på den svenska marknaden för mindre och medelstora företag och ser nu ett ökat intresse från den offentliga sektorn.

– Vi har den senaste tiden fått in fler förfrågningar från den offentliga sektorn och det är väldigt roligt och inspirerande att vi nu får vår första stora kund i Sverige inom detta segment. Detta är ett viktigt genombrott som vi hoppas skall öppna upp för fler affärer inom offentliga sektorn, säger Marie Loverfelt, VD för TeleComputing i Sverige.

– TeleComputing vann avtalet i mycket hård konkurrens och uppnådde maxpoäng på alla bedömningskriterier, säger Bo Steininger, IT-samordnare på Sveriges Kommuner och Landsting.

För mer information, kontakta:
TeleComputing Sweden AB: Marie Loverfelt, VD Tel. 08-556 109 20
Sveriges Kommuner och Landsting: Bo Steininger, IT-samordnare Tel. 08-452 74 29


Om Sveriges Kommuner och Landsting
Sedan den 1 januari 2005 samverkar Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet under ett gemensamt namn – Sveriges Kommuner och Landsting. I början av 2007 sker sammanslagningen till ett nytt, gemensamt förbund med samma namn. Sveriges Kommuner och Landsting blir den nya intresse- och arbetsgivarorganisationen för kommuner, landsting och regioner i Sverige. Medlemmar är alla Sveriges 290 kommuner, 18 landsting och regionerna Västra Götaland och Skåne. För mer information se www.skl.se

Om TeleComputing
TeleComputing levererar lösningar för effektiv, centraliserad IT-drift med stöd för att användarna enkelt och säkert får tillgång till information oavsett tid, plats eller utrustning till en förutsägbar kostnad. TeleComputing är marknadsledande inom området centraliserade driftstjänster för Windowsbaserade programvaror. Över 2 500 olika programvaror är testade och verifierade i vår egen driftsmiljö och idag hanterar TeleComputing driften för ca 600 företagskunder i Norden. TeleComputing ASA är sedan 2000 noterat på Oslo-börsen. Företaget som verkar på den nordiska marknaden har drygt 350 anställda varav ca 140 i Sverige. Bland våra svenska kunder finns Semper, TV4, Previa, OMX, Poolia, Curera, Vasakronan, Previa, Kvalita och Kungsleden. För mer information se www.telecomputing.se