Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landstings bokslut 2005

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2006 15:44 CET

Sveriges Kommuner och Landstings bokslut för 2005 visar att förbunden liksom bolagen har överskott i ekonomin. De flesta uppsatta målsättningarna i verksamhetsplanen för 2005 har uppnåtts. Genombrott i diskussionerna med staten om finansieringen av LSS, samsyn med regeringen om tillämpningen av finansieringsprincipen, löne- och pensionsavtal med samtliga motparter och genomförande av den nationella vårdgarantin är några av framgångarna 2005.

År 2005 var det första året med Kommunförbundets och Landstingsförbundets gemensamma kansli: Sveriges Kommuner och Landsting. Inför året hade förbunden en verksamhetsplan med elva prioriterade frågor. De flesta av dessa har förbunden klarat.

Här är några exempel på förbundens framgångar under 2005:

* Genombrott i diskussionerna med staten om finansieringen av LSS
* Samsyn med regeringen om tillämpningen av finansieringsprincipen
* Löne- och pensionsavtal med samtliga motparter
* Den nationella vårdgarantin
* Fler platser i lärarutbildningen
* Ekonomiska incitament för landsting och regioner att minska sjukskrivningstalen

Det finns förstås även områden där målsättningarna inte gått att nå. Möjligheten för kommuner att påbörja försöksverksamhet med flexibel skolstart liksom beslut att slopa den nationella timplanen är exempel där vi inte nått ända fram.

Det preliminära ekonomiska resultatet visar på ett överskott på 37 miljoner kronor. Samtliga av förbundens bolag redovisar preliminärt också ekonomiska överskott eller nollresultat.

- Det ekonomiska överskottet för kansliet beror främst på vakanser och lägre kostnader i den löpande verksamheten. Vidare blev bufferten för oförutsedda utgifter orörd och intäkterna blev större än väntat. Man ska också betänka att detta varit det första året med det nya kansliet och att en del aktiviteter inte hunnit slutföras under året. Därför bedömer jag att överskottet inte är varaktigt, säger Håkan Sörman, VD för Sveriges Kommuner och Landsting.

FKF-koncernen visar ett preliminärt ekonomiskt resultat efter skatt på 24 miljoner kronor. År 2004 var underskottet i koncernen 5 miljoner kronor.

För mer upplysningar:
Lena Dahl, tfn 08-452 75 05