Hammer & Hanborg Aktiebolag

Sveriges kommunikations- och marknadschefer googlar sig själva i större utsträckning än sin VD

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 11:04 CEST

I den uppföljande undersökningen till Kommunikatören 2013 har 900 chefer inom kommunikation och marknad svarat på hur ansvaret för förtroendearbetet fördelas i organisationen och hur man agerar när en förtroendekris uppstår. Genomför man bakgrundskontroller på medlemmarna i ledningsgruppen? Och googlar kommunikationschefen sin VD?

Svaren är entydiga när det gäller fördelningen av ansvaret för förtroendearbete. Alla har ett ansvar. Många säger att det främst är kommunikationsfunktionen men i de öppna svaren framgår att många insett komplexiteten i frågan. Det formella ansvaret kan mycket väl ligga på kommunikationsavdelningen, men det går aldrig att komma runt att förtroendet påverkas av allt och alla som på något sätt kan kopplas till organisationen, dess verksamhet, produkter eller tjänster.

70% tycker att det är viktigare idag än för fem år sedan att bygga förtroende. Det betonas att förtroende alltid har varit viktigt, men att betydelsen ökat i takt med att tillgången på information genom bland annat sociala medier ökat. Många menar också att det blivit allt viktigare att arbeta med förtroendefrågorna när konkurrensen ökar.

När det gäller det egna varumärket och förtroende i den egna organisationen visar det sig att 56% googlar sin VD men så mycket som 86% googlar sig själva.

Resultatet från denna undersökning kräver en del analys då det går att dra flera paralleller till den stora undersökningen som besvarades av 3500 kommunikatörer i början av året. Läs mer på hammerhanborg.com och hör av dig om du vill att vi kommer till ditt företag och berättar mer.

Läs mer om Kommunikatören
Läs rapporten från Kommunikatören 2013

HAMMER & HANBORG - stjärnor inom kommunikation och marknadsföring. Vi kan hjälpa dig med lyckade rekryteringar eller att hitta ditt nya jobb!

Vi är totalleverantör av kommunikationskompetens till företag i Sverige och Norge oavsett nivå - från Student till Specialist och Excecutive. Vår nära och personliga relation med professionella kommunikatörer är en avgörande framgångsfaktor. Därför ska vi främja kommunikatörernas olika roller och deras karriärer. Vi är ett företag som ger mervärde till såväl företag som kandidater.

Se gärna alla våra lediga jobb eller kontakta någon av våra rekryteringsspecialister.