SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Sveriges Konstföreningar får 1,4 miljoner kronor från PostkodStiftelsen för att stötta nyanlända konstnärer

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 07:52 CEST

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar har beviljats 1,4 miljoner kronor av PostkodStiftelsen för projektet ”Konsten att mötas”. 20 konstföreningar från hela Sverige får under projektperioden (2017-18) möjlighet att möta och ställa ut nyanlända och utlandsfödda konstnärer.

Sveriges Konstföreningar vill med ”Konsten att mötas” skapa nya spännande möten och kreativa samarbetsprocesser och samtidigt underlätta för nyanlända konstnärer att komma in på den svenska konstscenen. Konstföreningarna är en viktig del av civilsamhället och som många andra ideella föreningar har de en betydelsefull funktion när det gäller att skapa integration och att arbeta med att förändra normer och attityder i samhället på ett inkluderande sätt.

Genom Sveriges Konstföreningars organisation kommer de deltagande konstnärerna att få tillgång till ett landsomfattande nätverk av konstscener på lokal, regional och nationell nivå. Samtidigt som konstföreningarna får möjlighet att presentera intressanta och inspirerande konstnärskap som kan öppna upp föreningarna för nya målgrupper och konstintresserade.

”Konsten att mötas” genomförs i samverkan med, KRO/KLYS och deras pågående projekt ”Konsten att delta: bild och form” som verkar för att etablera ett nationellt nätverk och ett mentorskapsprogram för utlandsfödda kulturskapare som är boende eller vistas i Sverige, och studieförbundet Sensus.

”Konsten att mötas” startar den 20 augusti på Konstnärshuset i Stockholm. Under dagen får de deltagande konstföreningarna möjlighet att för första gången träffa konstnärerna för att kunna knyta kontakter och diskutera framtida projekt och samarbeten. Förutom olika utställningar, samtal och workshops kommer det under 2018 att arrangeras ett publikt seminarium där de olika delprojekten presenteras och diskuteras.

Kontakta för mer information:

Projektledare Caroline Lund, 040-362666, caroline@sverigeskonstforeningar.nu

Förbundschef Greta Burman, 040-362661, greta@sverigeskonstforeningar.nu


Om oss

Sveriges Konstföreningar bildades 1973 som en partipolitisk obunden ideell organisation med ändamålet att tillvarata landets konstföreningars intressen. Sveriges Konstföreningar arbetar för att konstföreningarna ska vara en viktig del av det svenska kulturlivet. Det görs genom fortbildning av konstföreningsledare, produktion av utställningar, projekt och utbildningsmaterial, stödverksamhet och genom att verka kulturpolitiskt på riksnivå för att konstföreningarna ska få bättre förutsättningar för sin verksamhet. 
Länkar:

Sveriges Konstföreningar

Svenska PostkodStiftelsen

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell riksorganisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Post och besöksadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Tel: 040-36 26 60 (vxl)

E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu