SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Sveriges Konstföreningar på Supermarket om Framtidens konstförening

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2013 11:38 CET

På söndagen den 17 februari arrangerar Sveriges Konstföreningar ett panelsamtal på konstmässan Supermarket på Kulturhuset i Stockholm om framtidens konstförening. Panelsamtalet kan man se som en upptakt inför höstens stora nordiska konferens i Malmö om ”Framtidens konstförening”.

Hur ser framtidens konstförening ut? Vilken betydelse kommer konstföreningen att få på en allt mer polariserad konstscen, med å ena sidan succesivt krympande offentliga medel, och å andra sidan en tilltagande kommersialisering. Ett panelsamtal kring konstföreningarnas framtida roll och position med Ann-Christin Nykvist, ordförande för Sveriges Konstföreningar, Sofia M. Westin, MINIBAR, Galleri Syster och Martin Ålund, konstnär. Samtalet leds av Christina Jutterström, journalist och tidigare bland annat chefredaktör för Dagens Nyheter och Expressen, vd för SVT och f.d. ordförande för Sveriges Konstföreningar. 

Tid och plats: Supermarket, Kulturhuset i Stockholm,  söndagen den 17 februari kl 16.00


Nordisk konferens om Framtidens konstförening 

Riksförbundet Sveriges Konstföreningar startade 1973 och firar i år 40-årsjubileum. Det kommer vi bland annat att uppmärksamma genom att arrangera en nordisk konferens tillsammans med våra systerorganisationer i Norge och Danmark.  

Den 23-24 november 2013 arrangeras ett nordiskt seminarium om framtidens konstförening på Orkanen, Malmö Högskola i Malmö, Sverige. Seminariet riktar sig till konstföreningar, konstnärer, politiker, forskare och andra som är intresserad av att diskutera konstföreningens roll och betydelse för framtidens konstliv i Norden. Hur kan konstföreningarna fortsätta att vara en viktig oberoende del av konstscenen? Konstföreningen fyller idag en viktig lucka mellan konstutbildningarna och den etablerade konstscenen och fungerar som en demokratisk plattform för samtal om konst mellan konstnärer och allmänheten. Hur kan vi utveckla och ta till vara konstföreningens unika position på konstscenen?

Till konferensen bjuds teoretiker, konstkritiker och forskare in till att tala om konstföreningen ur ett framtidsperspektiv. Syftet med konferensen är att skapa visioner och samarbeten över landsgränserna, sätta igång en offentlig debatt och öka konstföreningsrörelsens synlighet

Bakom seminariet står riksförbunden Sveriges Konstföreningar, Norske Kunstforeninger och Sammenslutningen af Danske Kunstforeninger. Seminariet arrangeras med stöd av Nordisk kulturfond och Kulturkontakt Nord.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR är en partipolitiskt obunden ideell riksorganisation vars ändamål är att tillvarata landets konstföreningars intressen.

SVERIGES KONSTFÖRENINGAR

Post och besöksadress: Tegnérgatan 60A, 216 12 Limhamn

Tel: 040-36 26 60 (vxl), Fax: 040-16 26 07

E-post: info@sverigeskonstforeningar.nu

Hemsida: www.sverigeskonstforeningar.nu