Livsmedelsverket

Sveriges krav på föranmälan vid köttinförsel fälldes av EG-domstolen

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 17:14 CEST

EG-domstolen tillåter inte Sveriges krav på 24 timmars föranmälan vid införsel av vissa animalieprodukter. Kravet strider mot den fria rörligheten på EUs inre marknad. Sverige har haft stöd från Finland i kravet på 24 timmars föranmälan.

Sverige kräver idag anmälan 24 timmar före leverans till Sverige av animaliska livsmedel. Detta för att på ett effektivare sätt ha möjlighet att kontrollera sändningarna. Idag når sändningarna snabbt ut i konsumentledet och det är svårt att hinna kontrollera.

Upphäver regeln
Livsmedelsverket kommer att upphäva regeln om föranmälan. De nya hygienförordningarna som gäller från årsskiftet medger ändå inte krav på föranmälan.

Ytterligare upplysningar:
Ann Mohlén Årling, jurist: 018-17 55 93

Livsmedelsverket, Box 622, 751 26 Uppsala, tel: 018-175500