Fred i Mellanöstern

Sveriges Kristna Råds följeslagare använder kartor där Israel inte finns med

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 15:31 CEST

Det Ekumeniska följeslagarprogrammet skickar följeslagare till Palestina och Israel. Syftet med följeslagarnas närvaro är att dämpa våld och att främja respekten för folkrätten. Genom praktisk solidaritet stöds utsatta grupper - såväl palestinier som israeler.

Så skriver det Kristna Rådet. I själva verket finns följeslagare enbart på den palestinska sidan. De agerar helt ensidigt mot staten Israel. När de kommer tillbaka till Sverige, åker de runt och håller ensidiga antiisraeliska möten.

I Alingsås Missionskyrka hade frikyrkornas bildningsorganisation Bilda ett möte med deltagande av två följeslagare. På den karta över Mellanöstern som används i föreläsningen, fanns Israel inte alls med. Hela Israel inkl. Västbanken och Gaza kallades Palestina.

Kristna Rådet och deras följeslagare för en antiisraelisk propaganda med svenska staten som finansiär.

Sida finansierar hela den svenska delen av följeslagarprogrammet.

Det är märkligt att svenska staten som har diplomatiska relationer med Israel och påstår att relationerna är goda, finansierar antiisraelisk verksamhet.

 

Oded Meiri
Ordf.
Fred i Mellanöstern

http://fredimellanostern.wordpress.com