Sveriges Kvinnolobby

Sveriges Kvinnolobby välkomnar Michelle Bachelet som ny chef för UN Women

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 11:32 CEST

Det är med stor tillfredsställelse som vi, Sveriges Kvinnolobby har mottagit Ban Ki Moons beslut att utse Michelle Bachelet till ansvarig chef för UN Women.  Att ha ett kraftfullt FN-organ som arbetar för kvinnors rättigheter är av största vikt. När FN i veckan samlas för att diskutera Millenniemålen kan konstateras att situationen för många av världens kvinnor inte förbättrats. Sveriges Kvinnolobby vill särskilt fästa uppmärksamhet på det tredje millenniemålet, att främja jämställdhet och kvinnors makt. Årets svenska valrörelse är en besvikelse för alla oss som arbetar för att förverkliga jämställdhet och kvinnors och mäns lika makt. UN Women är därmed en kraftsamling för att stärka kvinnors rättigheter, vilket är en avgörande fråga för världens utveckling. Sveriges Kvinnolobby arbetar nu för att Sverige ska stödja UN Women´s arbete och på nationell nivå göra en motsvarande satsning.

Gertrud Åström, ordförande Sveriges Kvinnolobby .