Skatteverket

Sveriges lantbruk får nya taxeringsvärden

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 11:00 CEST

Nu är det dags för den allmänna fastighetstaxeringen av Sveriges alla lantbruk. Inom kort skickar Skatteverket ut blanketter och information till ägarna av 342 000 jordbruksfastigheter. Taxeringsvärdena kommer att höjas med i genomsnitt 25 procent jämfört med de nuvarande taxeringsvärdena som togs fram för tre år sedan.

- Försäljningspriserna för lantbruksfastigheter har stigit och höjningen på 25 procent speglar prisutvecklingen under åren 2007 – 2009. Den största ökningen ligger på skogsmark där den genomsnittliga höjningen uppgår till 30 procent, säger Erik Rydelid, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Lokalt kan avvikelserna vara väldigt stora och den enskilde fastighetsägaren kan inte med ledning av dessa siffror dra några slutsatser om förändringen av taxeringsvärdet på den egna fastigheten.

Omkring 95 procent av de 342 000 fastighetsägarna får ett färdigt förslag till fastighetstaxering med ett framräknat taxeringsvärde. Förslaget bygger på de uppgifter som finns i Skatteverkets fastighetstaxeringsregister. De som godkänner förslaget utan ändringar behöver inte lämna något svar till Skatteverket. För de återstående cirka 5 procent som måste lämna en deklaration har Skatteverket förtryckt så många uppgifter som möjligt.

Senast den 1 november ska deklarationen eller eventuella synpunkter på förslaget till fastighetstaxering vara inne hos Skatteverket. De som har fått ett förslag där alla uppgifter stämmer behöver inte göra någonting alls.

De som har e-legitimation lämnar enklast deklaration och synpunkter på förslag till fastighetstaxering på webben genom e-tjänsten ”Fastighetsdeklaration – Lantbruk”.

- Vi vet att många lantbrukare är vana IT-användare och gärna använder Internet i sina kontakter med myndigheterna. Därför vill vi verkligen uppmana alla som har e-legitimation att använda vår e-tjänst. Den underlättar både för fastighetsägarna och Skatteverket, säger Erik Rydelid.

Det är viktigt att fastighetsägarna noggrant kontrollerar de förtryckta uppgifterna i förslagen och deklarationerna och rättar eventuella fel. Det gäller framför allt uppgifterna om virkesförråd eftersom Skatteverket inte har uppgift om avverkningar som skett sedan den förra taxeringen.

Mer information om lantbrukstaxeringen finns på: www.skatteverket.se

Erik Rydelid, verksamhetsutvecklare
Tfn: 010-573 56 42

Pressjour:
Tfn: 010-574 89 60

Skatteverket svarar för beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering, bouppteckningar och utreder skattebrott samt är borgenär för statens fordringar. Verket utfärdar även id-kort. Webbplats: www.skatteverket.se