Lions Clubs International

Sveriges Lions har förbättrat vården för 650 000 människor i Tanzania

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2013 09:28 CEST

Sedan 2006 har Sveriges Lions förbättrat vården för 650 000 människor i Tanzania. Det handlar huvudsakligen om synvård samt BB- och mödravård. I detta arbete ingår också att förse bybor och deras sjukvårdsinrättningar med rent vatten och el via solenergi.

Det är människor som bor i distrikten Morogoro och Mvomero som fått hjälpen från Sveriges Lions. 23 miljoner kronor har satsats, pengar som kommer från allmänheten i Sverige via Lions insamlingar och via deltagande i Radiohjälpen/Världens Barn samt pengar från Lions internationellt.

Befolkningen består mest av fastboende jordbrukare och nomader. Sjukvården har varit eftersatt och därmed heller inte haft så högt förtroende hos befolkningen. Barnadödligheten vid födslar har varit hög, kvinnor har hellre fött hemma än åkt till BB.

Större delen av distriktens bybor saknar vatten för dryck och hygien. På hälsocentralerna har läkarna inte vatten för att tvätta sår, händer och instrument. När en hälsocentral uppgraderas borras samtidigt en djup brunn med ledningar så att både hälsocentralen och omgivande byar kan få rent och gott vatten. Vattenprojekt pågår i olika stadier för 15 hälsocentraler, 23 skolor och 155 000 bybor.

Investeringarna från Sveriges Lions sida har handlat om flera saker, dels om uppgradering av lokaler och utrustning men även utbildning av sjukvårdspersonal samt information till byar och byråd för att ändra attityder kring förlossning exempelvis. Även synvården har ingått i uppgraderingen. Arbetet har gett resultat, förutom säkrare vård och förlossningar med adekvat utrustning har antalet patienter som söker sig till vårdinrättningarna ökat som därmed behandlat fler patienter.

Synen att invånarna själva ska förvalta investeringarna och kunna exempelvis sköta färskvattenanläggningarna har funnits med från början. Hjälp till självhjälp, således.

För mer information om projektet:

BB-Mödravård - Projektledare Sten Jansson, Lions Club Fjugesta, telefon: 0736-45 89 96.

Lions Rent Vatten – Projektledare Jan Hult, Lions Club Åhus, telefon: 0702-61 37 56 samt på hemsidan www.lionsrentvatten.se

För information om Lions: Sveriges Lions ordförande Lars Kuntze, telefon: 0705- 69 40 55.

Kommunikatör Sveriges Lions: Maud Nordell, telefon: 08-744 50 00, ank. 2. 070-215 62 33.

www.lions.se


Om Lions:
Lions Clubs International, Sverige är med sina 12 000 medlemmar en del av Internationella Lions med 1,35 miljoner medlemmar. Lions finns i 207 länder och geografiska områden över hela världen. Lions uppgift är att genom frivilliginsatser hjälpa andra människor, bygga broar mellan människor oavsett ras och religion och på andra sätt göra en samhällsinsats. Lokalt, nationellt och internationellt. Lions är politiskt och religiöst obundet.

Sveriges Lions motto är: För samhällsansvar och livskvalitet.

För mer information: www.lions.se

PG: 90 1948-0
Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond