Sveriges Makalösa Föräldrar

Sveriges Makalösa Föräldrar befarar en ogynnsam mandatperiod för ensamföräldrar!

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2010 06:40 CEST

Nu är valet 2010 genomfört och prognosen lutar mot en alliansstyrd regering, med ett möjligt samarbete med Sverigedemokraterna och/eller Miljöpartiet. Hur detta rent konkret kommer att utvecklas kan naturligtvis ingen veta nu, men Makalösa Föräldrar befarar att det ointresse alliansen innan valet visade fenomenet barnfattigdom och den grupp ensamföräldrar som lever socialt och ekonomiskt utsatt kommer att spegla de kommande fyra åren. Makalösa Föräldrar genomförde i augusti en partidebatt där barnfattigdomens oroande utveckling ifrågasattes av alliansen, vilket vi senare följde upp av Newsmill-artiklar med kritik av bl.a. alliansens valmanifest. Makalösa Föräldrar har trots snabbt svar från Göran Hägglund fortfarande inte fått klart besked varför alliansens valmanifest så genomgående blundar för det faktum att en dryg tiondel av Sveriges två miljoner barn lever i fattigdom; att barnfattigdom ökat från åtta procent år 2004 till tolv procent år 2008; att 57 000 ensammammor idag lever under fattigdomsgränsen och att 76 procent av de ensamstående unga mammorna lever med sådan låg ekonomisk standard att det är fråga om fysisk och psykisk ohälsa.

Ett extra oroande faktum är att Sverigedemokraterna nu röstats in i riksdagen, då de tydligt fastslår att deras familjepolitik syftar till att gynna och stötta kärnfamiljen och relationen mellan man och kvinna, den i deras ögon ”nödvändiga förutsättningen för harmoniska samhällsförhållanden”, som är samhällets ”innersta kärna” tillika en ”kulturförmedlande och fostrande” faktor. Män och kvinnor är, menar SD, väldigt olika och bör därför också tilldelas olika roller, då detta utgör ”plattformen för ett fungerande samhälle”. Ett steg i riktningen att skapa olika roller för de två könen kan kanske vara SD:s förslag att inte tillåta mer än de lagstadgade 15 timmarna barnomsorg för arbetslösa och föräldralediga föräldrar, vilket naturligtvis försvårar flexibelt jobbsökande med t.ex. timjobb, och då särskilt för arbetslösa mammor (14 procent av mammor med barn under sju år är arbetslösa jämfört med fyra procent av papporna). SD ser nämligen att den ”naturliga familjen” består av mor, far och barn, och menar (historiemässigt inkorrekt dock) att denna konstellation varit den grundläggande enhet varpå samhället baserats sedan mänsklighetens begynnelse, och här inbegrips då troligtvis att "mor ror" (hemåt för att laga mat), medan "far är rar" (på sitt heltidsjobb). Makalösa Föräldrar kräver ett tydligt ställningstagande från alliansen, vad gäller denna förstärkning och fokusering på kärnfamiljsnormen, som definitivt inte hör hemma i ett mångfaldssamhälle! Inte minst då moderaterna påstår sig vara "det enda arbetarpartiet", där ovan exempel försvårar för ensamföräldrar att få ett arbete.

Därför vill Makalösa Föräldrar ha raka besked från det block som troligtvis ska styra Sveriges politik de kommande fyra åren. Kommer inte bara det särskilda bidraget för barn inom ramen för bostadsbidraget (som alliansen föreslagit), utan även bidraget för bostadskostnader och umgängesbidraget för barn som bor hemma ibland att höjas (vilket alliansen inte föreslagit)? Höjning av alla delar kommer att innebära att separerade föräldrar som delar på vårdnaden också kan vinna ekonomiskt på att dela på vårdnaden. Kommer underhållsstödet att höjas och med hur mycket? Kommer ensamföräldrar att fritt kunna disponera sin föräldrapenning och även kunna ge bort dagar till t.ex. släkting vid egen sjukdom, så att barnet får god omsorg och dagarna inte går förlorade? På vilka andra sätt ska alliansen visa att vi ratificerat barnkonventionen och därmed ska uppnå och upprätthålla villkor så att alla barn i Sverige har samma rättigheter och lika värde?

Det är också angeläget att alliansen snarast visar tydligt och konkret hur kommuner och landsting ska få stöd i att arbeta förebyggande och långsiktigt för att förstärka för ensamföräldrar och separerande föräldrar. Makalösa Föräldrar vill därför också ha klarhet i hur alliansen tänker sig satsningar på bland annat kostnadsfri eller starkt reducerad familjerådgivning, barnomsorg på obekväm arbetstid, mer generösa regler kring studielån under loven för småbarnsföräldrar samt startandet av kommunala familjecentraler. Avslutningsvis hoppas Makalösa Föräldrar på en blockövergränsande familjepolitik, för att effektivt och framgångsrikt kunna stötta utsatta grupper och motverka fattigdom och social utestängning, och uppmanar alliansen att snarast ta tydliga ställningstaganden för en sund och konstruktiv mångfaldspolitik tillsammans med de rödgröna och mot en destruktiv och mångfaldsfientlig enfaldspolitik.

Generalsekreterare Sophia Lövgren, 08-7201414, sophia.lovgren@makalosa.org