Sveriges Makalösa Föräldrar

Sveriges Makalösa Föräldrar förstärker sitt humanitära ändamål!

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 08:00 CET

Ett 90-konto ges av Svensk Insamlingskontoll efter relativt noggranna regler och strikta krav, just för att 

Sveriges Makalösa Föräldrar har glädjen att meddela att organisationen beviljats ett 90-konto, för att ytterligare kunna utveckla sin humanitära och allmännyttiga verksamhet. Det kommer att ske med penninginsamling men även genom t.ex. klädinsamling eller försäljning av varor. Organisationen har redan under årens lopp tagit emot generösa gåvor, och kunnat förmedla dessa till familjer som haft det svårt, men i och med det nya 90-kontot kommer verksamheten i än högre grad kunna vara en effektiv och framgångsrik stödorganisation.

- Detta är en kvalitetsstämpel på vårt goda arbete och kommer att vara starten för en ny verksamhet som medlemmarna kommer att vara stolta över, meddelar generalsekreterare Sophia Lövgren. Vi möter ofta barnfamiljer med uppenbart stora behov, drabbade av fattigdom och social utestängning. Nu kommer vi kunna hjälpa dessa familjer än mer effektivt.

Ett 90-konto garanterar t.ex. att insamlingsverksamheten inte belastas med oskäliga kostnader och att inkomna medel disponeras för uppgivna ändamål, läs mer här.

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.

För mer information, kontakta kansliet.