Sveriges Makalösa Föräldrar

Sveriges Makalösa Föräldrar har en ny förbundsordförande

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 13:53 CEST

Sveriges Makalösa Föräldrars årsstämma har nu ägt rum och då passade man även på att fira att organisationen har funnits i 20 år.

Marie-Louise Dolk valdes in som ny förbundsordförande och efter flera års engagemang på lokalnivå ser Dolk fram emot sitt nya uppdrag.

Dolk har över 10 års erfarenhet av det lokala arbetet i Stockholms Makalösa Föräldrar där hon bland annat varit lägerledare, startat upp familjenätverk och självhjälpsgrupper, hållit i utbildningar och varit aktiv i den politiska gruppen.

Nu ser Marie-Louise fram emot att få axla den nya rollen som ordförande tillsammans med generalsekretare Catarina Danso och förbundsstyrelsen.

Marie-Louise Dolk har varit ensam med sin idag 15-årige son sedan han var liten. Hon har erfarenhet av att vara ensammamma med dålig ekonomi och en ständig stress över att inte räcka till. Trots det har Marie-Louise hittat glädjen i att kunna hjälpa och stötta andra ensamföräldrar. Hennes breda erfarenhet och hennes kunskap av att kunna samarbeta och se till varje enskild persons behov tror hon kan vara en styrka i hennes nya roll som förbundsordförande.

Som förbundsordförande ser Dolk fram emot att få driva organiationen framåt och mot nya mål.

-Det gäller att hitta stabiliteten och förståelsen för hur det är att driva det politiska påverkansarbetete. Det är inget quick fix utan här jobbar man med långsiktighet.

Det stora arbetet kommer att handla om hur vi kan hjälpa föräldrar och barn att förebygga vårdnadstvister och i stället jobba för vårdndasfred för barnens bästa.

Om 10 år önskar jag att vårdnadsfred är ett begrepp och ett verktyg för föräldrar, socialtjänst och domstolar.

För mer information kontakta

Catarina Danso, gs@makalosa.org, 070-202 30 10

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.