Sveriges Makalösa Föräldrar

Sveriges Makalösa Föräldrar har ett unikt barnperspektiv!

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 06:54 CET

Sveriges Makalösa Föräldrar ingår nu som påverkansaktör i ytterligare två viktiga europeiska nätverk, med förstärkt barnperspektiv. Generalsekreterare Sophia Lövgren ingår nu i Administrative Council i COFACE; det europeiska nätverket för familjer i Europa. - Det är en prioriterad uppgift för mig, då Makalösa Föräldrar som organisation är både eftertraktad och välkommen! Som ensamföräldraorganisation, dessutom i ett land som av övriga länder fortfarande betraktas som en välfärdsstat, har vi kunskap och insikter som vi redan vet andra organisationer gärna vill ta del av. Som delaktig part i COFACE får vi dessutom unik möjlighet att ingå i flera viktiga projekt och delta i europeiskt politiskt påverkansarbete, som syftar till att stärka alla europeiska ensamföräldrar.Dessutom ingår också generalsekreteraren i en referensgrupp, tillhörande det europeiska nätverket Eurochild.- Genom Learning for Well-being tydliggör och validerar vi ännu starkare vårt barnperspektiv, ett perspektiv som vi redan förädlat genom t.ex. Nätverket för Barnkonventionen, och vi är glada för att vi härmed får möjlighet att än mer kunna fördjupa vår specialistkompetens vad gäller barns rätt och barns röst i separationer, vårdnadstvister och alternativa familjekonstellationer som ensamföräldraorganisationer.Learning for Wellbeing fokuserar på det fysiska, emotionella, mentala och själsliga välmående som måste finnas hos varje barn, för en sund utveckling, och i relation till bl.a. Barnkonventionen. Det handlar om att utveckla förmågor att t.ex. uttrycka barnets sanna jag; att respektera andras sanna jag och att betona värdet i närande relationer.Learning for Wellbeing strävar efter att alla europeiska regeringar ska anta en handlingsplan, för barns välmående, som bl.a. fokuserar utbildning, hälsovård och socialt stöd. I detta arbete måste barn och ungdomar vara aktiva och synliggjorda. Det handlar om att stärka barns och ungdomars förmågor, även i situationer som innebär ekonomisk och/eller social utsatthet.- Barnkonventionen tydliggör ett prioriterat arbete genom föräldrar, i arbetet för barn. Som ensamföräldraorganisation är vi rätt unika i vårt arbete med frivilligt föräldrastöd. Det är ett arbete vi i Sveriges Makalösa Föräldrar är stolta över.

Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.