Sveriges Makalösa Föräldrar

SVERIGES MAKALÖSA FÖRÄLDRAR PÅ BOKMÄSSAN

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 15:57 CEST

Sveriges Makalösa Föräldrar kommer att närvara på Göteborgs bokmässa, monter A04:44 med den nyskrivna boken ”Att köpa sin frihet” Ekonomiskt våld och andra strukturellt sanktionerade härskartekniker.

Sophia Lövgren generalsekreterare på Sveriges Makalösa Föräldrar har skrivit boken som fokuserar på ett osynliggjort problem idag. Ekonomiskt våld kan begås av en f.d partner där myndighetspersoners okunskap stödjer och förstärker våldet med hjälp av riktlinjer, rutiner och lagstiftning. Boken innehåller djupintervjuer och fokuserar på lösningar som organisationen Sveriges Makalösa Föräldrar arbetar för genom sitt arbete för ensamföräldrar och deras barn. Boken är även ett led i arbetet att förebygga vårdnadstvister och stärka barnets perspektiv.

Varje år delar Sveriges Makalösa Föräldrar ut ett pris till ”Årets stöttare”.  Med detta pris vill vi uppmärksamma goda krafter som arbetar för att sprida en positiv bild av ensamföräldrar och skapa förutsättningar för likvärdigt föräldraskap, oavsett familjekonstellation.

Årets stöttare går till barnboksförfattaren Rebecca Landmér.

Årets konstnär går till Louise Lindblom

Prisutdelningen kommer att ske lördagen den 27 september, klockan 14.00 i Sveriges Makalösa Föräldrars monter A04:44.


Sveriges Makalösa Föräldrar verkar för att stärka och synliggöra gruppen ensamstående föräldrar och därigenom förbättra villkoren för dem och deras barn. Ur ett jämställdhetsperspektiv bedriver organisationen utåtriktad verksamhet genom att belysa, bevaka och driva frågor av intresse för ensamföräldrar och deras barn, fungera som remissinstans i frågor som rör gruppen, samla kunskap och initiera ny forskning om ensamföräldrar och deras barn, stödja nya och befintliga projekt och arbetsmetoder som stärker gruppen och samordna och förmedla kontakter och kunskap mellan ensamföräldrar, samt olika nätverk och föreningar för ensamföräldrar.