Sveriges Managementkonsulter - SAMC

Sveriges Managementkonsulter gratulerar ytterligare konsulter, som nu är CMC - Certified Management Consultant!

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 17:19 CEST

 

 • Ulf Boman
 • Hans Richter
 • Elvy Ljungberg
 • Malin Wennebro
 • Knut Fahlén
 • Gunnar Lindebo
 • Katrin Öbrink

 


Definition av CMC

Certified Management Consultant - A professional management consultant who meets the relevant requirements of character, qualifications, experience - competence and independence established by the professional body issuing certification.

Omfattning
Skriftliga ”Case-redovisning” anordnas. Beskrivning av genomfört uppdrag formuleras av CMC kandidaten. Granskining av genomfört uppdrag samt intervju.

Oberoende

Du är yrkesmässigt oberoende visavi dina kunder oavsett om du är extern eller internkonsult enligt ICMCIs statuter.

Att verka som managementkonsult betyder att man besitter en bred kompetens, dvs arbetar ej enbart som specialist.

Mål

 •  
  • Kvalitetssäkring för professionen.
  • Utveckla sin kompetens som managementkonsult
  • Bredda kunskapen inom management.
  • Förstärka kompetensen om klientrelationerna.
  • Upprätthålla etiska regler och förhållningssätt.
  • Få internationellt perspektiv på yrket som managementkonsult.