Ledarna

Sveriges mest attraktiva chefsorganisation håller kongress.

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 14:28 CEST

Ledarnas medlemmar ger sin organisation högt betyg i en färsk mätning. Med en tydlig strategi, starkt chefsfokus och ett stort engagemang har Ledarna nått stora framgångar under den senaste fyraårsperioden. Nu gör Ledarna avstamp för nästa period.

På agendan för kongressen står Ledarnas framtida verksamhetsstrategi, idé och mål fram till 2010. Kongressen hålls var fjärde år och samlar cirka 100 ombud från Ledarnas 23 föreningar.

Årets kongress lyfter särskilt fram jämställdhet och mångfald – två viktiga och för Ledarna prioriterade frågor i arbetet med att skapa tillväxt och konkurrenskraft genom ledarskap. Kongressdagarna inleds därför med ett seminarium om mångfald och jämställdhet

Välkommen!


På Ledarnas kongresswebb www.ledarna.se/kongress finns all information om tid och platser. På kongresswebben kommer även nyheter och information att publiceras kontinuerligt inför och under kongressen.

För ytterligare information kontakta Anne Kuylenstierna, informationschef, Ledarna, på mobiltelefon 070-573 55 68 eller via e-post: anne.kuylenstierna@ledarna.se eller Jessica Svärd-Bardvall, pressekreterare, på mobiltelefon 070-685 14 60