Westnova Management AB

Sveriges mest solida banker per 2016-12-31

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 21:34 CEST

I Sverige finns 89 svenska banker (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker) med tillstånd av Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Årets mätning av bankernas soliditet visar en sammanlagt soliditet på 5,70 % (5,46 %) och ett sammanlagt eget kapital på c:a 844 (792) miljarder svenska kronor. Balansomslutningen är c:a 14 855 (14 557) miljarder svenska kronor, cirka 3,4 gånger Sveriges BNP för 2016. De fyra storbankerna står för c:a 89 % av bankernas totala balansomslutning. Tre sparbanker - Sparbanken Lidköping AB, Virserums Sparbank och Högsby Sparbank är de mest solida bankerna i Sverige.

Fakta om Westnova Management AB

Westnova Management grundades 2008 och är verksam inom Omvärlds- och Bankanalys, management, projektledning, rådgivare för Exportkreditnämnden (EKN) samt styrelseuppdrag och andra särskilda uppdrag.