CMPartner AB

Sveriges mest värdefulla företag på börsen

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2013 09:18 CEST

Largestcompanies.se har rankat Sveriges största börsnoterade bolag efter börsvärde. Denna unika sammanställning baseras på bolagens egna årsredovisningar från 2012.

Largestcompanies.se kommer under våren att publicera ett flertal intressanta topplistor med svenska och övriga nordiska börsbolag. En exklusiv sammanställning av alla topplistor kommer att ges ut i magasinform efter sommaren och distribueras i 30 000 exemplar.

Har du frågor, kontakta Krister Wellros, tel. 08-566 229 30,
mobil 070-764 45 44, krister.wellros@nordicnetproducts.se.

Till topplistan

Noterbart

– Det totala börsvärdet för landets 25 största börsbolag ökade under 2012 med 383 mdkr (15 %).

– Lönsamheten ökade under 2012 hos de största börsbolagen baserat på börsvärde. Resultatet efter finansnetto visar på en uppgång med hela 35,5 mdkr (14,7 %) jämfört med 2011 års bokslut.

– Antalet anställda har under 2012 ökat med 5 % jämfört med 2011 vilket motsvarar totalt 39 602 personer för dessa 25 börsjättar.

– Trots att Nordea ökar sitt börsvärde med 36 mdkr kan de inte hota klädjätten H & M som nummer ett på topplistan överbolagen med störst börsvärde i Sverige.

– Hexagon och Electrolux är listans två raketer och klättrar sex placeringar vardera med en värdeökning på drygt 20 respektive 19 mdkr.


Fotnot

Topplistan baseras endast på svenska börsbolag varför t.ex. ABB och Astra Zeneca inte är med på listan.

Företagsbeskrivning

Nordic Netproducts AB har levererat högkvalitativ företagsinformation sedan 1967. I dag är Nordic Netproducts AB etablerad som en pålitlig leverantör åt företag som behöver den bästa och mest aktuella nordiska företagsinformationen.

Vi sammanför nordiska företag med varandra via våra marknadsplatser Nordicnet och Largestcompanies på internet samt att vi årligen ger ut magasinet Largest Companies.