Swedish Environmental Technology Council, SWENTEC

Sveriges miljöteknikråd överlämnade slutrapport till regeringen – uppdraget därmed avslutat

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 13:05 CET

Igår anordnade Swentec, Sveriges miljöteknikråd,  ett seminarium när delegationens slutbetänkande presenterades. Inför seminariet hade Maud Olofsson mottagit slutrapporten. I och med detta avslutas delegationens arbete och Swentec, Sveriges miljöteknikråd, upphör som organisation.

Swentecs uppdrag slutfört

Swentec bildades 2005 och har sedan 2008 varit en kommitté med beteckningen N2008:02 och haft regeringens uppdrag att på nationell nivå utveckla en effektiv struktur som ökar tillväxten för svensk miljöteknik.

- Det har varit en stimulerande och bred process, där vi som delegation mött ett stort engagemang från akademin, näringslivet och aktörerna, säger Kristina Alsér, ordförande Sveriges miljöteknikråd och landshövding i Kronobergs län.

- Den vision som delegationen varit med och arbetat fram är att Sverige ska ha en drivande roll där vi levererar världsledande lösningar för en hållbar framtid. Alla de förslag som vi lyfter fram i slutbetänkandet behövs. Det är viktigt att processen nu fortsätter och att all den kraft som finns tas tillvara, säger Kristina Alsér som var en av talarna under slutseminariet.

Övriga talare vad Berit Gullbransson, huvudsekreterare och Daniel Johansson, statssekreterare på Näringsdepartementet. Daniel Johansson berättade att en nationell strategi håller på att arbetas fram och att den kommer att presenteras gradvis under 2011. Några av de huvudområden där fokus kommer att ligga är  myndigheter och deras ansvar, exportfrämjande samt forskning och demonstrationsanläggningar.

Kontaktinformation
Berit Gullbransson, huvudsekreterare och verksamhetschef Swentec
Tel: 031-759 29 41, E-post: berit.gullbransson@enterprise.ministry.se
David Björneloo, sekreterare och kommunikationsansvarig Swentec
Tel: 031-759 29 46, E-post: david.bjorneloo@enterprise.ministry.se