Swedish Environmental Technology Council, SWENTEC

Sveriges miljöteknikråd, Swentec, presenterar färska exportsiffror för svensk miljöteknik.

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2007 09:06 CET

OECD räknar miljöteknik som en av de viktigaste framtidsbranscherna och redan 2010 beräknas miljöteknik omsätta omkring 6 000 miljarder kronor på världsmarknaden. Som Sveriges nystartade miljöteknikråd har Swentec regeringens uppdrag att ta krafttag gällande Sveriges miljötekniksatsningar och möjligheterna för svensk miljöteknik att nå utanför Sveriges gränser. Det handlar både om att se över den svenska resursbasen och att stärka de satsningar som görs – från innovation till exporterande företag.

Swentec presenterar nu första delen i det arbetet. Tillsammans med SCB har den befintliga miljödatabasen skalats av för att få fram en renodlad svensk miljöteknikdatabas. Ur den kan utläsas möjligheter men också utmaningar för svensk miljöteknik.

Samtidigt har ett kartläggningsarbete påbörjats av den svenska resursbasen inom miljöteknik, som också presenteras. Först ut är teknikområdena bioenergi och biodrivmedel, där Sverige har unik kompetens.Efter presentationen svarar Swentecs direktör Berit Gullbransson på frågor kring framtiden för svensk miljöteknik och Swentecs arbete kopplat till detta.

Tid: Tisdagen den 6 februari klockan 10.00-11.00

Plats: Teknikföretagen, Storgatan 5, Stockholm

Från klockan 09.30 serveras kaffe och fralla.Välkommen!Presskontakt:

Maria Delombre

kommunikationsansvarig

Tfn: 0708 83 55 99

maria.delombre@swentec.se
Swentec, Sveriges miljöteknikråd, har regeringens uppdrag att stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft inom miljöteknik, miljöanpassade varor, tillverkningsprocesser och tjänster både på den svenska och internationella marknaden. www.swentec.se.