IL Recycling

Sveriges modernaste återvinningsanläggning öppnar i stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 09:11 CET

Idag slår vi upp portarna till vår nya återvinningsanläggning. Här kan vi på ett effektivt sätt ta emot och bearbeta alla typer av material, oavsett vilken bransch eller verksamhet det kommer ifrån.

Den nya återvinningsanläggningen ligger i det expansiva industriområdet Rosersberg, norr om Stockholm. Här kommer vi att möjliggöra att papper, plast, skrot och metall, elektronik, brännbart material och farligt avfall sorteras och omvandlas till värdefull råvara. 

Med den nya anläggningen kan vi leverera ännu mer effektiva och hållbara återvinningslösningar till våra kunder. Läget utmed E4:an, nära både Arlanda, Stockholm och Uppsala, ger oss logistik- och resursfördelar i arbetet med både insamling och transport. Vi på IL Recycling ser fram emot att fullt ut kunna implementera de miljö- och effektiviseringsvinster som Sveriges modernaste återvinningsanläggning ger för både nya som befintliga kunders verksamhet, säger Henrik Modéer, operativ chef för affärsområdet Miljötjänster & återvinning, IL Recycling.

Byggnationen är genomförd med högt ställda miljömål och anläggningen är en av Sveriges första BREEAM miljömärkta industribyggnader. Detta innebär att ett helhetsperspektiv på miljöfrågor används under hela bygget och under den framtida driften, avslutar Henrik Modéer.

Välkommen till oss på Metallvägen 60 i Rosersberg!

För mer information kontakta:

Henrik Modéer, Operativ chef, Miljötjänster & återvinning i Sverige, IL Recycling
0706 27 34 00
henrik.modeer@ilrecycling.com

Mer detaljerade frågor om anläggningen och driften besvaras av:

Conny Malmstöm, Marknadsområdeschef Stockholm, Miljötjänster & återvinning, IL Recycling
0709 76 47 20
conny.malmstrom@ilrecycling.com

IL Recycling är en helhetsleverantör av återvinningstjänster. Vi tar hand om allt som blir över och skapar värde genom att återvinna så långt det är möjligt. Slutprodukten är värdefull råvara som vi levererar till industrin.

Vår utgångspunkt är att det alltid finns mer att hämta: mer miljövinster för samhället, mer återvunnet material som råvara, och mer värde för våra kunder genom ständigt förbättrade lösningar för effektiv återvinning.

Koncernen, som har 700 anställda med rikstäckande verksamhet i Sverige och Polen, ägs av Fiskeby Board, SCA, Smurfit Kappa och Stora Enso.