Finansdepartementet

Sveriges nationella rapport om ekonomiska reformer överlämnas till EU

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 12:59 CEST

- Arbetet med att främja tillväxt och sysselsättning måste få ökad prioritet inom EU. Sverige bidrar genom det fortlöpande arbetet med att reformera produkt- och kapitalmarknaderna och öka konkurrenskraften i ekonomin, säger finansminister Bosse Ringholm i samband med överlämnandet av den svenska rapporten om ekonomiska reformer.

Sveriges nationella rapport om ekonomiska reformer på produkt- och kapitalmarknaderna, den så kallade Cardiffprocessen, överlämnades idag till Kommittén för ekonomisk politik i EU.

Svensk ekonomi har sedan arbetet med Cardiffprocessen påbörjades 1997 haft en mycket gynnsam utveckling med en genomsnittlig tillväxt på 2,8 procent. Tillväxten i EU som helhet har under samma period varit 1,8 procent.

- EU-länderna måste göra sin hemläxa. Om det ska bli möjligt att nå målen i Lissabonstrategin och göra EU till världens mest dynamiska och konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi måste ambitionsnivån i EU:s medlemsländer öka och reformarbetet fortsätta, säger Bosse Ringholm.

- Regeringen prioriterar arbetet med ekonomiska reformer på produkt- och kapitalmarknaderna för att öka tillväxten och sysselsättningen. Dessvärre har Sverige fortfarande för höga prisnivåer och bristande konkurrens. Därför behöver konkurrensen öka, avslutar Bosse Ringholm.

I rapporten beskrivs bland annat förslag till åtgärder för att öka konkurrensen i Sverige, stärka konsumentskyddet och förbättra effektiviteten i offentlig sektor. Dessutom redogörs för konkurrenssituationen och prisutvecklingen på vissa marknader.

Kontakt:
Eva Rosengren
Pressekreterare
08-405 16 25
070-657 08 95
registrator@finance.ministry.se

Anneli Josefsson
Departementssekreterare
08-405 12 97

Lars Östling
Ämnesråd
08-405 27 41