Naturskyddsföreningen

Sveriges Natur med tema Kärnkraft: ”Vattenfall vilseleder”

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 10:21 CET

”Det var bara slumpen som stoppade en härdsmälta i Forsmark i somras.” Det skriver journalisten Gunnar Lindstedt i det senaste numret av tidningen Sveriges Natur som kommer ut den 7 februari.

Vattenfalls VD Lars G Josefsson får i Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur kritik för att mörka säkerhetsproblemen. Det är journalisten Gunnar Lindstedt som skriver att Lars G Josefsson grovt vilseleder när han hävdar att andra säkerhetssystem fanns tillgängliga. ”Vattenfallchefens okunnighet är uppseendeväckande”, skriver Gunnar Lindstedt.

Sveriges Naturs nya nummer bjuder på en stor temasatsning om framtidens el med särskilt fokus på kärnkraft. Slutförvaring av kärnbränslet är inte löst någonstans i världen. Sveriges Natur skärskådar spelet om den metod SKB vill använda och vilka alternativ som finns och ställer frågan varför kärnkraftsindustrin inte vill utreda djupare förvaring än 500 meter?
Ledande miljöjurister ser Miljödomstolens kommande prövning av slutförvaret som en test på Miljöbalken. SKB har underskattat kravet på miljökonsekvensbeskrivning genom att binda upp sig i förväg för en metod.

Ett reportage handlar om planerna på svensk uranbrytning, en verksamhet som skulle föra med sig miljörisker. Gruvföretag har i dag 41 förstahandstillstånd för att provborra efter svenskt uran. Tidningen ger också en bredare överblick av situationen i världen, med åldrande reaktorer. I dag stängs fler än det byggs nya.

Miljöminister Andreas Carlgren som porträtteras i tidningen säger att han inte ser kärnkraften som någon lösning på klimatproblemen.

Sveriges Natur presenterar också Naturskyddsföreningens vision om hur framtidens el ska produceras. Vindkraft, biobränsleeldade kraftvärmeverk och en satsning på energieffektivisering kan ge en hållbar och helt förnybar elproduktion.

Från och med onsdag finns tidningen tillgänglig på: http://www.snf.se/sveriges-natur/index.cfm

För frågor kontakta:
Carl-Axel Fall, Chefredaktör Sveriges Natur, 070-3446544 carl-axel.fall@snf.se Anders Grönvall, presschef, 070-6554619 anders.gronvall@snf.se