Naturskyddsföreningen

Sveriges nya bilar på 23:e plats av 27 i europeisk koldioxidranking

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 12:01 CET

Lagstiftning för att minska koldioxidutsläpp från bilar ger effekt. Europeiska bilfabrikanter kommer att uppnå EU:s krav på nya bilars koldioxidutsläpp flera år innan de blir obligatoriska. Det visar en rapport som publiceras idag av Transport & Environment, T&E, med Naturskyddsföreningen som en av
medlemsorganisationerna. En biltillverkare, Toyota, uppnådde sitt mål för 2015 nästan sex år i förväg. Resultaten i rapporten pekar mot att biltillverkare kraftigt överdrev den tid som de behövde för att uppfylla kraven. Därför bör de mål som nu diskuteras för lättare lastbilar skärpas.


– För tre år sedan sa bilindustrin att den inte kunde leva upp till koldioxidkraven i tid, men nu håller de på att uppnå målen flera år i förväg. Idag påstår samma bilindustri att de inte kan klara kraven på begränsningar av koldioxidutsläppen från lätta lastbilar. Det är dags att ifrågasätta trovärdigheten i deras argumentation, säger Svante Axelsson, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, som också konstaterar att rapporten visar att den ekonomiska krisen och statliga stöd till biltillverkare inte kan förklara hela utsläppsminskningen från bilar på 5,1 procent inom EU förra året, som många hävdat.

Krisen och olika stödåtgärder styrde visserligen trenden mot billigare och, framför allt, mindre och effektivare bilar, men den tekniska utvecklingen var ett ännu viktigare skäl till utsläppsminskningen.
Enligt de analyser som T& E gör av utvecklingen, har mer än hälften av bilarnas utsläppsminskning 2009 åstadkommits genom bättre teknologi. Det är, framför allt, Toyota, Suzuki, Daimler, Mazda och Ford som uppnådde koldioxidminskningar genom ny teknologi, medan företag som Hyundai, Suzuki och Fiat åstadkom minskningar genom att de sålde mindre fordonsmodeller, tack vare ekonomiska stödinsatser.

– De här uppgifterna visar att det är effektivt med lagstiftning för att minska koldioxidutsläppen. Förra årets stora förbättringar verkar inte bara bero på skiftet mot minde bilar. Biltillverkare har i högsta grad bidragit till utvecklingen genom bränslesnålare teknologi. Så trenden med minskande koldioxidutsläpp kommer säkert att fortsätta, speciellt om bränslepriserna ökar. Annars är det stor risk att minskad milkostnad leder till ett ökat resande som i sin tur ”äter upp” den miljövinst som bränslesnålare teknik ger, säger Svante Lundquist, trafiksakkunnig på Naturskyddsföreningen.

Rapporten visar att Toyota gjorde de största framstegen för att minska koldioxidutsläppen förra året, 10 procent, och är nu närmast att uppnå sitt mål för år 2015. BMW, det företag som gjorde störst framsteg 2007 och 2008, nådde bara 2 procent minskning 2009.

Volkswagen-gruppen, Europas största biltillverkare var åter en besvikelse, både beträffande bilarnas genomsnittliga koldioxidutsläpp (på 12:e plats av 14) och den årliga förbättringen (på 10:e plats av 14). Detta trots att Volkswagengruppen har många enskilda modeller med riktigt låga koldioxidutsläpp. Enligt rapporten så verkar det som om Volkswagen bibehåller sin låga andel av de mest effektiva fordonen, i jämförelse med andra biltillverkare. Det förklarar också varför den genomsnittliga nya bilen från VW-gruppen fortfarande har högre utsläpp än den genomsnittliga BMW-bilen, trots att den är både lättare och betydligt mindre kraftfull.

I rapportens koldioxidranking för bilmärken ingår endast märken som sålde i mer än 200 000 exemplar i Europa 2009. Därför finns varken Saab eller Volvo med. Däremot finns två svenska dieselmodeller (Volvo S40 och V70) redovisade som exempel på de stora minskningar av koldioxidutsläpp som har uppnåtts för de bästa dieselbilarna mellan åren 2007 och 2010 (-23 respektive -31 procent ).

Trots att de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nyregistrerade bilar i Sverige minskade med 5,4 procent mellan åren 2008 och 2009, så hamnar Sverige i denna kategori på en föga smickrande 23:e plats bland de totalt 27 EU-länderna.

– Det räcker inte att utbudet av smarta bilar ökar. Det gäller nu för Sverige och andra länder att rigga ett effektivt styrmedelspaket, som gör att många fler väljer det energieffektivaste alternativen. I ett sådant paket behövs ett annat förmånsbeskattningssystem, differentierad registreringskatt (som gynnar de miljöbästa bilarna och som redan finns i flera andra länder). Och viktigast av allt är att bränslepriserna successivt höjs. Det är grundbulten för att göra det än mer lönsamt att välja de energieffektivaste bilmodellerna och öka det kollektiva resandet, säger Svante Axelsson.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på:
www.transportenvironment.org.

För frågor:
Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen,
070-728 25 85, svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se

Svante Lundquist, trafiksakkunnig, Naturskyddsföreningen,
0768-54 88 33 svante.lundquist@naturskyddsforeningen.se

Eva-Lena Neiman, tf presschef, Naturskyddsföreningen,
070-794 04 07 eva-lena.neiman@naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Dessutom står vi bakom världens tuffaste miljömärkning Bra Miljöval. Klimat, hav, skog, miljögifter och jordbruk är våra viktigaste arbetsområden. Föreningen har 184 000 medlemmar och finns i lokalföreningar och länsförbund över hela landet. Välkommen att bli medlem, skänka en gåva eller bli företagssponsor. www.naturskyddsforeningen.se | Mobil hemsida (wap): mobil.naturmob.se | Pg 90 19 09-2 | 08-702 65 00