Sandholm Associates

Sveriges och världens främsta inom kvalitet och effektivitet möts på unik konferens

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2011 09:49 CEST

PRESSINBJUDAN

Den 31 maj finns ett mycket ovanligt tillfälle att möta några av de mest meriterade svenska och internationella profilerna inom effektivitet och kvalitet. Det sker på konferensen Lean & Sex Sigma 2011 i Stockholm.

Från Sverige deltar två av landets mest framgångsrika företagsledare som drivit långsiktiga och lönsamma förbättringar av stor betydelse för sina företags utveckling – Scanias VD Leif Östling och SKF:s VD Tom Johnstone. I konferensen medverkar också flera av världens ledande och mest erfarna experter på området – Noriaki Kano, Richard Schonberger och Gregory Watson. Moderator är Ebba Lindsö.

PLATS: Stockholm City Conference Center, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14

TID: 31 maj 2011, 9.00-17.00

Fullständigt program som pdf 

Media är välkomna. 

Mediakontakt: Åsa Danielsson, Sandholm Associates, 08-755 59 90, asa.danielsson@sandholm.se

Ur innehållet i Lean & Sex Sigma 2011: 

Scania är landets främsta förebild när det gäller att åstadkomma långsiktiga, lönsamma förbättringar av effektiviteten med hjälp av konceptet Lean och fokus på kvalitet. Scania Production System och bolagets ständiga förbättringsarbete har bland annat givit en flerdubblering av produktiviteten och samtidigt ett lyft för arbetsmiljön och företagsandan. VD och koncernchef Leif Östling berättar om viktiga erfarenheter, ledarskapets betydelse och hur Scania går vidare. 

• Världsledande SKF är ett av de allra bästa exemplen på hur ett företag kan öka effektiviteten, skapa stora besparingar och samtidigt hålla mycket hög kvalitet, med hjälp av metodiken i konceptet Sex Sigma. SKF har på senare år redovisat hundratals miljoner i direkta årliga besparingar från det arbetet. VD och koncernchef Tom Johnstone redogör för hur SKF arbetar för att åstadkomma Business Excellence. 

• Professor Noriaki Kano är sedan många år tillbaka en ledande profil inom japanskt kvalitets- och effektivitetsarbete, och mannen bakom bland annat Kanomodellen. Kano ger bland annat en bild av hur kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling har utvecklats i Japan och Asien, och hur det ser ut idag.

Richard Schonberger är en av de mest betydelsefulla personerna inom förbättringskonceptet Lean. Han lade redan under 80-talet en grund för Lean, då under begrepp som World Class Manufacturing och Just-in-time. Utifrån sina mycket omfattande internationella studier och erfarenheter redogör Schonberger för klassiska hinder i Lean-arbetet, och vad man kan göra åt saken. 

Gregory Watson är mycket meriterad i internationellt näringsliv och har varit kvalitetschef på HP, Xerox och Compaq samt lett införandet av förbättringar enligt Sex Sigma-metodiken inom bland annat Nokia. Watson beskriver hur företag kan använda metodiken för att hantera viktiga utmaningar.

Lean & Sex Sigma 2011 arrangeras av:

Kungliga Tekniska Högskolan, Sandholm Associates,

SIQ (Institutet för Kvalitetsutveckling), SIS (Swedish Standards Institute),

SFK (Svenska Förbundet för Kvalitet), SFV (Svenskt Forum för Vårdkvalitet),

Business Excellence Sverige, Kvalitetsmagasinet.