IC-Potential AB

Sveriges personalchefer har klart ökat förtroendet för regeringens sysselsättningspolitik

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 14:38 CET

Inför kvartal 4 intervjuade analys- och undersökningsföretaget IC-Potential 521 st personalchefer om vilket betyg de ger till regeringens sysselsättningspolitik. Personalchefernas genomsnittsbetyg till hur väl regeringen uppfyller sysselsättningspolitiken har ökat från 3,20 inför kvartal 3 till 3,46 inför kvartal 4. Personalcheferna som arbetar inom små företag och inom byggsektorn ger högst betyg till regeringens sysselsättningspolitik.

Varje kvartal genomför analys- och undersökningsföretaget IC-Potential intervjuer med ca 500 personalchefer i Sverige. Undersökningarna syftar till att mäta den förväntade utvecklingen av sysselsättningen på arbetsmarknaden och hur stort förtroende personalcheferna har för regeringens sysselsättningspolitik.

521 personalchefer intervjuades per telefon under perioden 20 september till 15 oktober. De svarade på frågan, "Hur upplever du att regeringens åtgärder för att öka sysselsättningen på arbetsmarknaden fungerar idag? Bedöm på en skala 1-5, där 1 är mycket dåligt och 5 mycket bra”. Utvecklingen av genomsnittsbetyget mellan tidigare kvartal visar tydligt att den negativa trenden är bruten och inför kvartal 4 ger personalcheferna det högsta kvartalsbetyget sedan mätningarna påbörjades september 2009.

Personalchefernas betyg till regeringens sysselsättningspolitik

För att se tabell, se bifogad PDF!

Personalchefernas förtroende för regeringens sysselsättningspolitik har markant ökat sedan andra kvartalet 2010.  Genomsnittsbetyget  har ökat från 2,9 till 3,5. Andelen positiva betyg (4 och 5) har mer än fördubblats jämfört med andra kvartalet 2010. Nästan hälften, 47% av personalcheferna är nu  positivt inställda, vilket kan jämföras med 21% under det andra kvartalet. Med andra ord ser vi en tydlig positiv trend bland Sveriges personalchefer, under de senaste 6 månaderna, gällande regeringens sysselsättningspolitik.

Betygen skiljer sig mellan olika grupper. Lägst betyg ger personalchefer som är verksamma inom offentlig förvaltning, tjänstesektorn och på medelstora företag (50-199 st anställda). Högst betyg ger personalchefer som arbetar inom små företag(20-49 st anställda) och inom byggsektorn .

Resultatet kan studeras närmare i sin helhet eller nedbrutet per bransch, region och företagsstorlek. För att beställa rapporten Personalchefsindex – inför Kvartal 4, 2010 eller övriga frågor kan nedanstående personer kontaktas.

Personalchefsindex – inför Kvartal 1, 2011 kommer att presenteras under februari månad.

Fakta om IC Potentials personalchefsindex

  • Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda
  • Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformulär
  • 521 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 306 339 anställda
  • Företagen har tagits ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region och branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet
  • Urvalsramen omfattar 18 983 företag och 3 167 958 anställda
  • Undersökningen genomfördes mellan den 20 september och 15 oktober

För mer information kontakta:
Rapportbeställning och frågor om undersökningen:
Henrik Sandén, Projektledare
henrik.sanden@ic-potential.com eller 076-880 85 53

Marcos Jorge, VD
marcos.jorge@ic-potential.com eller 070- 866 03 60

Frågor om undersökningsmetodik
Erik Dahlberg, Analytiker
erik.dahlberg@ic-potential.com

 

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför främst kund- och medarbetarundersökningar åt företag som vill jobba med strukturerad, målmedveten och strategisk verksamhetsutveckling. Vi erbjuder avancerade programvaror för realtidsanalys av resultaten inklusive support samt konsulttjänster för djupare analyser. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Anoto, AtriumLjungberg, Avanza, BringCityMail, Europcar, HeidelbergCement, HSB, MerckSerono, Metro, Partnertech, Roche, Schenker, Skanska, SPP, Stadium och Stockholms City. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.se