IC-Potential AB

Sveriges personalchefer har minskat förtroende för regeringens sysselsättningspolitik

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 13:44 CET

Inför kvartal 1 intervjuade analys- och programvaruföretaget IC-Potential 514 st personalchefer om vilket betyg de ger till regeringens sysselsättningspolitik. Personalchefernas genomsnittsbetyg är 3.00 till hur väl regeringen uppfyller sysselsättningspolitiken. Genomsnittsbetyget har klart försämrats jämfört med intervjuerna inför kvartal 4, 2009 då 518 st personalchefer gav 3,21 i betyg. Vilket betyg personalcheferna ger till regeringen skiljer sig beroende på bransch, region och företagsstorlek.

Varje kvartal genomför analys- och programvaruföretaget IC-Potential intervjuer med ca 500 personalchefer i Sverige. Undersökningarna syftar till att mäta den förväntade utvecklingen av sysselsättningen på arbetsmarknaden och hur stort förtroende personalcheferna har för regeringens sysselsättningspolitik.

514 personalchefer intervjuades på telefon under perioden 1 – 18 december. De svarade på frågan, ”Hur upplever du att regeringens åtgärder för att öka sysselsättningen på arbetsmarknaden fungerar idag?”. Betygskalan går från 1 – 5, där 1 är ”Mycket dåligt och 5 är ”Mycket bra”. Personalchefsindex visar på tydliga trender mellan undersökningarna i kvartal 4, 2009 och kvartal 1, 2010. Personalchefernas genomsnittsbetyg för regeringens sysselsättningspolitik minskar från 3,21 inför kvartal 4 till 3,00 inför kvartal 1 och betygen skiljer sig mellan olika grupper. Parti- och detaljhandeln är den bransch som ger högst betyg till regeringen, 3,17. Mest negativa till regeringens sysselsättningspolitik är personalcheferna inom tillverkning där betyget faller till 2,82.

Resultatet kan studeras närmare i sin helhet eller nedbrutet per bransch, region och företagsstorlek. För att beställa rapporten, Personalchefsindex – Kvartal 1, 2010 eller övriga frågor kan nedanstående personer kontaktas. Det går även bra att beställa rapporten direkt via IC-Potentials hemsida, http://www.ic-potential.com

Personalchefsindex – Kvartal 2, 2010 kommer att presenteras under april månad.

Målgrupp: Personalchefer på svenska företag med fler än 20 anställda.
• Metod: Telefonintervjuer med standardiserat frågeformulär.
• 514 personer deltog i undersökningen. Dessa representerar företag med sammanlagt 276.228 anställda.
• Företagen har tagits ur Statistiska Centralbyråns företagsregister genom slumpvis urval. Urvalet är stratifierat på företagsstorlek, region- branschtillhörighet. Stora företag (200+ anställda) är något överrepresenterade i urvalet.
• Urvalsramen omfattar 19.333 företag och 3.212.252 anställda.
• Undersökningen genomfördes mellan den 1 och 18 december år 2009.

För mer information kontakta:
Rapportbeställning och frågor om undersökningen:
Lina Telander, Projektledare
lina.telander@ic-potential.com eller mobil: 070-346 69 45

Marcos Jorge, VD
marcos.jorge@ic-potential.com eller 0708-660 360

Frågor om undersökningsmetodik
Erik Dahlberg, Analytiker
erik.dahlberg@ic-potential.com eller mobil: 073-945 18 42

Kort om IC-Potential AB:
IC-Potential genomför främst kund- och medarbetarundersökningar till företag som vill jobba med strukturerad, målmedveten och strategisk verksamhetsutveckling. Vi erbjuder avancerade programvaror för realtidsanalys av resultaten inklusive support samt konsulttjänster för djupare analyser. IC-Potential samarbetar med börsnoterade koncerner och mindre nischföretag på svensk och internationell basis, t ex Anoto, AtriumLjungberg, Avanza, Bonnier, BringCityMail, Europcar, HeidelbergCement, HSB, ICA, IDG, KF, KPA, MerckSerono, Metro, NCC, Partnertech, Roche, Schenker, Skanska, SPP, Stadium och Stockholms City. Läs mer om IC-Potential på http://www.ic-potential.com