Sveriges Radio

Sveriges Radio ökar bland unga

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 09:40 CEST

Sveriges Radio ökar, medan reklamradion minskar. Det visar den senaste undersökningen av radiolyssnandet från RUAB (Radioundersökningar AB). Det är publiken under 35 år som lyssnar mer på Sveriges Radio och P3 står för den tydligaste publikökningen.

Trots att radiolyssnandet totalt ligger på oförändrad nivå, ökar alltså lyssnandet på Sveriges Radio jämfört med föregående mätning. Varje dag når Sveriges Radio 50,7 procent, mer än hälften av befolkningen 9-79 år. Det är en ökning för SR med +1,2 procentenheter, samtidigt som reklamradion minskar med -1,2 till 32,2 procent.

Sveriges Radios andel av den samlade lyssnartiden ökar också. SR:s marknadsandel är 64,1 procent, medan den privata lokalradions (PLR) andel är 29,8 procent.

Ökar bland lyssnare under 35
Sveriges Radio vinner tillbaka lyssnare framförallt i de yngre målgrupperna. Den största lyssnarökningen för SR finns i åldrarna upp till 35 år, medan reklamradion tappar lyssnare bland dessa grupper, jämfört med föregående mätning.

P3 ökar mest
P3 är den SR-kanal som ökar mest. P3 når 11,3 procent en genomsnittlig dag. Det är en ökning med 75.000 nya lyssnare, eller +0,9 jämfört med föregående mätning (+0,4 jämfört med för ett år sedan). Den största ökningen för P3 sker i den unga målgruppen, under 35 år.

Dan Granlund, programchef P3: Det är glädjande att fler väljer att lyssna på P3. Det är resultatet av vårt arbete som handlat om att göra P3 både bättre och tydligare för lyssnarna som nu lättare hittar sina favoriter bland programmen.

P1 och P4 tar tillbaka lyssnare
Såväl P1 som P4 ökar båda jämfört med den senaste mätningen. P1 har dagligen 11,7 procent (+0,7) av befolkningen som lyssnare. P1 ökar ytterligare i Stockholm, där P1 är största kanal med 15,2 procent, och i Göteborg (till 12,9 procent).

P2 når dagligen 1,6 procent, lägre än den föregående mätningen, men ungefär samma nivå som förra hösten (+0,1). Under en vecka lyssnar 11,2 procent någon gång på P2.

P4 ökar jämfört med föregående mätning (+0,5) och behåller sin ställning som den i särklass största radiokanalen i landet med 34,6 procents daglig räckvidd. P4, med de lokala kanalerna, når varje dag fler än alla kommersiella radiokanaler tillsammans och står för nästan hälften av all tid som ägnas åt radiolyssnande (44,4 procents marknadsandel).

I Stockholm är Radio Stockholms två kanaler precis lika stora - P4 Radio Stockholm har ökat och nått ikapp P5 Radio Stockholm 103,3 och båda når dagligen 12,5 procent i Stockholm. P4 Göteborg och P4 Malmöhus är fortsatt de största kanalerna i sina respektive område. P4 Göteborg minskar något och når dagligen 28,2, medan P4 Malmöhus når 26,4. Övriga lokala P4-områden redovisas inte i denna mätning.

Webbradio
4,7 procent lyssnar under en vecka på Sveriges Radio via webben (+0,2). P3 är den mest avlyssnade SR-kanalen (2,1 procent under en vecka), följt av P4 och P1. Av SR:s unika webbkanaler når P3 Star flest lyssnare (0,8 procent), följt av P3 Rockster (0,7).

Tabell
Dagligt lyssnade (Räckvidd 9-79 år), genomsnitt måndag-söndag, i procent. Mätning 2004/IV jämfört med närmast föregående samt ett år tillbaka.

2004/IV 2004/III 2003/IV
Radio totalt 76,5 76,7 76,4
SR totalt 50,7 49,5 50,5
PLR 32,2 33,4 31,1
Närradio 2,5 2,4 2,4
P1 11,7 11,0 11,7
P2 1,6 1,9 1,5
P3 11,3 10,4 10,9
P4 34,6 34,1 34,6


RUABs undersökning 2004/IV för hela riket är genomförd under perioden 2/8-3/10 2004 och baseras på drygt 16 000 genomförda intervjuer. För storstadsområdena är undersöknings-perioden från 22/3-3/10 med uppehåll för påsk och sommarperiod. Räckvidd i procent anger hur många olika personer som hört minst fem minuter på en kanal under ett genomsnittligt dygn måndag t o m söndag.

Mer information::
Anders Held, Kommunikationschef SR, tfn 08-784 5030 eller 070-364 5030.