Sveriges Radio

Sveriges Radio satsar på förnyelse och fördjupning

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 09:17 CEST

Styrelsebeslut om långsiktig utbudsplan och kanalprofiler: Sveriges Radio satsar på förnyelse och fördjupning

Styrelsen för Sveriges Radio fattade vid dagens möte det tredje inriktningsbeslutet om hur målen som tidigare satts för Sveriges Radio 2010 ska nås. Styrelsen la fast en långsiktig och övergripande utbudsplan och kanalstruktur för Sveriges Radio. Nuvarande FM-kanaler behåller sina profiler, men det blir en kraftig satsning på förnyelse av innehållet inom ramen för dessa kanaler för att nå prioriterade publikgrupper.

- Det här förstärker Sveriges Radios redan ledande ställning som medieföretag, säger Ove Joanson, Sveriges Radios styrelseordförande. Våra program och vårt innehåll ska finnas på de på de tider och på de sätt publiken vill ha det.

Det blir kraftfulla satsningar på webbradio, poddradio och andra kompletterande distributionsvägar som kabel och satellit m.m. under åren 2007-2010.

- Vi är redan framgångsrika på flera av dessa plattformar, men vi behöver satsa ännu mer för att hela tiden ligga i framkant, fortsätter Ove Joanson. Det är också här vi kan nå många nya lyssnare.

Lokala kanalsatsningar

Efter regeringen beslut i december om att det inte blir digitala radiosändningar i DAB, så har SR arbetat vidare med en långsiktig strategi för utbud och profiler för de rikstäckande radiokanalerna som nu ryms på FM-bandet.

- Det är grundläggande att förvalta förtroendet som de fyra miljoner som lyssnar på Sveriges Radio dagligen visar för oss, säger vd Peter Örn. Samtidigt kommer vi att göra stora satsningar på nya program de närmaste åren i alla kanaler i enlighet med de publika prioriteringar som styrelsen redan lagt fast. Det gäller bl.a. barn och unga, kvinnor och lyssnare med annan bakgrund än svensk.

En nyhet är att SR planerar för nya kanal-satsningar i storstäderna. Det lokala utbudet i Stockholm, Göteborg och Malmö ska kompletteras med tre nya kanaler med ett utbud riktat till alla lyssnare som har storstaden som gemensam nämnare.

Vidare kommer SR Sisuradios sändningar att utökas till samtliga lokala P4-kanaler så att även Gotland, Halland, Jämtland och Kristianstad får regionala sändningar på finska.

Inriktningsbesluten i korthet

- En större del av SR:s resurser ska gå till innehållsproduktion.

- Resurser motsvarande 245 miljoner kronor frigörs genom de stora pensionsavgångar som SR har de närmaste åren och genom naturlig avgång samt genom att minska lokaler och teknik och effektivisera administrationen.

- Den externa produktionen av program – av produktionsbolag och frilansare m.m. – ska öka med 222 miljoner kronor och vara uppnås stegvis fram till och med år 2010.

Inga procenttal kring fördelning mellan egen och extern produktion för olika program-områden anges, utan resultatet av de ökade produktionsutläggningarna ska följas upp årligen.

Ny organisation formas

Förändringsarbetet ”Sveriges Radio 2010” har även fört med sig en omställning av företagets organisation. En ny radioledning under vd tillträdde i början av året och i slutet av april beslutar Peter Örn om nästa steg, organisationen under de nya enhetscheferna i ledningen. Före sommaren ska ytterligare detaljer i den nya organisationen vara klara och en successiv övergång till ny organisation sker. Arbetet ska vara avslutat före årsskiftet.

Den redaktionella struktur som finns i dag inom Sveriges Radio kommer att bestå i betydande omfattning, till exempel den decentraliserade produktionen och alla de 25 lokala kanalerna, liksom SR:s starka utrikesorganisation (som nyligen utökades med medarbetare i Turkiet).


Kontakt:
Kerstin Brunnberg, tel 070-598 50 17.
Anders Held, tel 070-364 50 30.