NS Sensus

Sveriges Regering Allmänheten överväger grupptalan emot Försäkringskassan

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 12:50 CET

Allmänheten överväger grupptalan emot Försäkringskassan

Utifrån den nonchalans och den uppenbara diskriminering som Försäkringskassan presterat och levererat och  utifrån uppenbart EU-olaglig handläggning över tid(gränsöverskridande vård handläggning) så övervägs just nu grupptalan mot Försäkringskassan. Utifrån detta är då de rättsligt bindande svaren än mer av vikt i en rättslig process.

Varför har Försäkringskassans generaldirektör och ledningsgrupp hittills vägrat besvara frågeställningar till allmänheten där det begärts rättsligt bindande svar utifrån EU-rättigheten till gränsöverskridande vård inom EU/EES, grundskrivelsen har varit på FK:s bord i ca 3 månader.

Vad har Försäkringskassans genereladirektör och ´ledningsgrupp att dölja för allmänheten?

Frågeställningarna kan du läsa via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/2012/03/12/2012-03-12-pressmeddelande-och-slutlig-paminnelse-till-gd-och-ledningsgruppen-inom-forsakringskassan/

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/