NS Sensus

Sveriges Regering Försäkringskassan JK-anmäls på goda grunder

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 14:37 CET

Ett ansvar som JK har är att utöva tillsyn över rättsäkerhet och rättstillämpning.

Här av denna dag anmäls Försäkringskassan till JK i väl grundad anmälan utifrån att Försäkringskassan via brottslig verksamhet förhindrat övertid grovt uppsåtligt den fria rörligheten vid gränsöverskridande vård inom EU/EES, kan icke ställas utom all rimlig tvivel!

Det är synnerligen mycket allvarligt och det innebär också synnerligen allvarliga konsekvenser för alla drabbade som via detta bedrägeri, kan icke ställas utom all rimlig tvivel, utfört av anställda inom Försäkringskassan, förhindrats vård inom EU/EES och därtill ersättning för vård dessa emottagit inom EU/EES(så kallad gränsöverskridande vård inom EU/EES) i efterhand.

Nu återstår och se om denna "maktkorruption" inom Försäkringskassan, ty de ytterst ansvariga kan icke ställas utom all rimlig tvivel vara oskyldiga eller icke inblandade, det torde vara helt orimligt, avslöjas och rannsakas inför domstol för grova uppsåtliga brott utifrån Brottsbalken. Dvs. om lika inför lagen principen skall beaktas!

Vanligt folk som avslöjats med att via bedrägeri gentemot Försäkringskassan rannsakas inför domstol(vilket är helt rimligt) och således torde de ansvariga bakom vad som nu delgivits JK försigkommit övertid inom Försäkringskassan behandlas lika, dvs. rannsakas inför domstol, om lika inför lagen principen gäller i Sverige!

Du kan läsa inlagan till JK via denna länk http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/2011/12/20/2011-12-20-forsakringskassan-jk-anmals-pa-goda-grunder/

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.mpbloggar.se/