NS Sensus

Sveriges Regering Försäkringskassan och missbruket av skattebetalarnas medel

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2012 11:29 CEST

Lika inför lagen och trovärdighet
Helt rätt och riktigt har FK ombesörjt att avslöja ”bedragare” som nyttjat systemet i
”bedrägligt” syfte och lurat FK och därigenom belastat skattebetalarna. Det skall FK ha all
”kredd” för.


Samma för anställda inom Försäkrinskassan
Gäller nu förfaringssättet omvänt utifrån vad som är känt eller åker
”maktetablissemanget” inom FK ”gräddfil” och har fått åtalsimmunitet?


Försäkringskassans generealdirektör Dan Eliasson
Juridiskt kunnande finns hos gd Dan Eliasson och som ytterst ansvarig för myndigheten har
Eliasson nu ansvaret att delge allmänheten och skattebetalarna hur denne kommer värna
rättssäkerheten och skattebetalarnas medel, att dessa fortsättningsvis icke missbrukas vid
handläggning av gränsöverskridande vård handläggning.


Läs hela skrivelsen till Försäkringskassan via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/20120831-F%C3%B6rs%C3%A4kringskassan-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-ansvarstagande-gentemot-skattebetalarna-och-allm%C3%A4nheten.pdf

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/