NS Sensus

Sveriges Regering justitieminister Beatrice Ask

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2014 10:54 CET

Justitieminister Beatrice Ask har att taga det yttersta ansvaret för att säkerställa att Högsta förvaltningsdomstolens domare/handläggare gentemot allmänheten kan uppfylla att på begäran bevisa att de anställda domarna har avlagt domared. Som situationen är nu kan allmänheten icke alls få sådana bevis av Högsta förvaltningsdomstolen dvs. att anställda domare har avlagt domared.

Bevisligen sker detta generellt och systematiskt( således icke i ett enskilt ärende) gentemot allmänheten i de samordnade målen för BN, JA, UB och AL,  att Högsta domstolens domare icke kan/har bevisat , utifrån begäran om att domare i de samordnade målen har avlagt domared, att ansvariga domare för målen har avlagt domared!

Som synes uppfyller då Sverige icke vad som ges vid handen via artikel 47 i Rättighetsstadgan nämligen att erbjuda och säkerställa Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol.

Om domared i Sverige

Källa http://sv.wikipedia.org/wiki/Domared

Domared

En domared är en ed som en ledamot i en svensk domstol måste avlägga för att kunna tjänstgöra som lagfaren domare eller nämndeman.

Eden avläggs med försäkran på heder och samvete inför domstolen eller rättens ordförande. I gammeldags formuleringar försäkrar man att man skall döma så rättvist som möjligt och aldrig ta några ovidkommande hänsyn. Man lovar också att inte sprida ut eller tala om för andra sådant som förekommit vid rättegången och som inte skall bli offentligt, till exempel vad som sagts vid rättens enskilda överläggning. Den som svär eden lämnar genom domareden långtående försäkringar om att de i sin dömande verksamhet skall tillämpa de svenska rättsreglerna och inte låta sig påverkas av var de politiskt hör hemma.

Domareden regleras i 4 kap. 11 § Rättegångsbalken och lyder:

Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.


Du läser hela skrivelsen till Sveriges Regering justitieminister Beatrice Ask  och EU-kommissionen via denna länk
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/02/25/2014-02-25-sveriges-regering-justitieminister-beatrice-ask-och-eu-kommissionen/

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se


Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter till bättre/effektivare gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se