NS Sensus

Sveriges Regering -- ministrarna Hägglund och Kristersson är föremål för skrivelse och begäran om mötestid

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 12:45 CEST

Sveriges Regering , Socialminister Göran Hägglund och Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson har nu fått skrivelse utifrån vad som pågår och pågått över tid inom bl.a. Försäkringskassan.

Dessa har nu möjligheten att värna rättssäkerheten om dessa tager sitt ansvar, det återstår att se!

Dessa ministrar har tidigare nekat allmänheten och skattebetalarna mötes tid och nu återstår att se om samma vägval återigen görs.

Läs hela skrivelsen via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/10/Till-Sveriges-Regering-och-ansvariga-ministrar-H%C3%A4gglund-och-Kristersson-m.fl_.-2012-10-03.pdf


Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättighet till fri rörlighet vid gränsöverskridande vård och du kan läsa mera via denna länken  http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/