NS Sensus

Sveriges Regering Missbrukar Försäkringskassan skattebetalarnas medel?

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2012 20:31 CEST

  • Försäkringskassan har trotsat EU-domstolens beslut genom att vägra införa information och mekanismer om ersättning för privat given vård utomlands.


  • EU-domstolen har fällt Portugal för brott mot EU-fördraget eftersom de inte infört mekanismer för ersättning av privatgiven vård(dvs. samma formella situation som Sverige).
  • EU-domstolen konstaterar fördragsbrott när myndigheter och utsedda organ inte infört mekanismer för ersättning av privat given vård utomlands.
  • EU-domstolen har 27 oktober 2011 i mål C-255/09 EU-kommissionen mot Portugal åter utrett och funnit att inskränkningar emot privatgiven utomlandsvård är ett fördragsbrott.

Du läser mera om Försäkringskassans missbruk av skattebetalarnas medel via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/files/2012/08/L%C3%A4gesrapport-augusti-2012-av-Assar-Fager-20120828-slutlig.pdf

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

Arbetsgruppen AMBU värnar om svenska unionsmedborgares EU-rättigheter och du kan läsa mera via denna länken   http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/